BAROMUZ

Adana Pozantı Çocuk Cezaevi

görüntülenme
03/06/2013

2012  yılının mart ayında bir tutuklunun mektuplarıyla ortaya çıkan Adana Pozantı Çocuk Cezaevi'nde yaşananlar hala hafızalardan silinmemişken, İzmir Şakran Cezaevinde ve Antalya Çocuk Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan çocuklara yönelik,  hak ihlalleri, işkence, kötü muamele ve cinsel istismar olduğu yönünde iddialar kamuoyunu bir kez daha yaralamıştır. Cezaevinde incelemeler yapan heyet raporunda; revirin işkencehaneye dönüştüğü, bazı mahkumlarca çocuklara tecavüz vakalarının yaşandığı, mağduriyetlerini beyan etmemeleri için çocukların tehdit ve baskıyla susturulduğu ve olaylardan haberi olan idarenin ise sessiz kaldığı, kendi 'adamları' olanlara ayrımcılık yaptıkları, intihara kalkışanların olduğu bildirildi. Denetimli Serbestlik Yasası'na göre, ilk defa, suça itilmiş çocukların hakim kararıyla üç yıl altında ceza almışsa cezaevine gönderilmeyeceğini, denetimli serbestlik birimleri tarafından tekrar suça itilmemesi amacıyla takip altına alınmaktadır. Bu yasayla çocuklar, bulundukları ıslahevlerinden meslek edindirme kurslarına veya okullara yönlendirilmelidir. Çocuklar cezaevlerinde değil, eğitilecekleri kurumlarda olmalılar. Çocukların hüküm giymeden cezaevine kondukları, ıslahevine ancak hüküm giydikten sonra gönderiliyor. Resmi rakamlara göre,   cezaevinde toplam bin 763 çocuk var. Bunlardan bin 343'ü tutuklu.  Son olayların adresi Şakran'da ise, 12-18 yaş arası 102'si tutuklu,  44'ü hüküm özlü ve 40'ı hükümlü olmak üzere 186 çocuk bulunuyor. 12-18 yaş arası tutuklu ve hükümlü çocuklara işkence, kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz iddialarının incelenmesi ve önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bizce, çocuk cezaevleri kapatılmalıdır. Avukatlık Kanununun barolara vermiş olduğu görevler kapsamında konu incelenmiştir. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişleri tarafından halen inceleme yapılmaktadır. Gazetelerde yer alan iddiaların önemli olması nedeniyle, baromuz konuyu gündemine alarak hassasiyetle incelemektedir.  İddia edilen, başkaca vakaların adil ve objektif inceleme yapılarak aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. İddiayı soruşturan müfettişlerin, cezaevi koşullarında tutukluların, özgür ve bağımsız beyanda bulunmalarının zorluğunu da dikkate alarak uygun üslup ve araçlarla olayı aydınlatmalarını beklemekteyiz. Daha önce Cezaevlerinde kalmış ve tahliye olmuş çocuk ve/veya yetişkinlerle görüşmeler yapılmalıdır. Cezaevlerinde münferit de olsa bu tür fiillerin gerçekleşmemesi için bütün önlemler alınmalıdır. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları) olarak benimsenen kurallar başta olmak üzere iç hukuk kurallarımızın uygulanmasında işlerliliğin sağlanması gerekmektedir.  Kamuoyuna saygılarımızla sunarız. Avukat Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler