YARGITAY KARARLARI

YARGITAY KARARLARI

 • 24/06/2021
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜRACAATIN ZORUNLU OLDUĞU DAVALARDA BU HUSUSUN TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLDUĞUNA DAİR EMSAL YARGITAY KARARI
  DAVACI SİGORTALININ DAVA AÇMADAN ÖNCE KURUMA BAŞVURUSUNUN OLMADIĞI VE MAHKEMECE, BAŞVURUNUN BULUNMAMASI SEBEBİYLE DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. KURUMA BAŞVURU ŞARTININ 6100 SAYILI KANUN'UN 115/2. MADDESİ KAPSAMINDA TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİ İKEN KESİN DAVA ŞARTI OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HATALI OLMUŞTUR. MAHKEMECE, DAVACI TARAFA 6100 SAYILI KANUN'UN 115/2. MADDESİ UYARINCA 7036 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİNDEKİ DÜZENLEME GEREĞİ DAVAYA KONU İSTEMİ HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜRACAAT ETMESİ VE BU MÜRACAAT HAKKINDA ANILAN YASAL DÜZENLEME UYARINCA KURUMUN RET İRADESİNİ GÖSTERİR İŞLEM VEYA EYLEMİNİN OLDUĞUNUN BELGELENMESİ İÇİN KESİN SÜRELİ İHTARAT GÖNDERİLMELİ, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN TAMAMLANMAMASI HÂLİNDE, DAVA, DAVA ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE USULDEN REDDEDİLMELİ, KURUMA BAŞVURU ŞARTININ TAMAMLANMASI HÂLİNDE İSE DAVANIN ESASINA GİRİLEREK VARILACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/10-2695 K. 2020/587 T. 15.9.2020 TARİHLİ KARARI EKTEDİR. KARAR İÇİN BAROMUZ MENSUBU AV. NAMIK KEMAL TÜYLÜCE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ. ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
  Devamı
 • 08/11/2017
  Dava; avukatlık ücret alacağının tahsili istemine ilişkindir.
  Dava; avukatlık ücret alacağının tahsili istemine ilişkindir.
  Devamı
 • 08/11/2017
  Yargıtay 15. Ceza Dairesi SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  Devamı
 • 08/11/2017
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurul
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurul
  Devamı
 • 02/05/2017
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  Devamı
 • 30/03/2017
  AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI - VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI
  AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI - VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI
  Devamı
 • 30/03/2017
  BOŞANMA DAVASI-VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
  BOŞANMA DAVASI-VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
  Devamı
 • 30/03/2017
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  Devamı
 • 30/03/2017
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  Devamı
 • 22/03/2017
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  Devamı
 • 22/03/2017
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  Devamı
 • 22/03/2017
  HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ALINAMAYAN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ
  HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ALINAMAYAN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ
  Devamı
 • 01/03/2017
  İŞE İADE İSTEMİ-FACEBOOK SİTESİNDE İŞ YERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ GÖRÜNTÜ VE MESAJ PAYLAŞILMASI
  İŞE İADE İSTEMİ-FACEBOOK SİTESİNDE İŞ YERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ GÖRÜNTÜ VE MESAJ PAYLAŞILMASI
  Devamı
 • 01/03/2017
  BOŞANMA-İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDEN SONRA BİLDİRİLEN TANIKLARIN DİNLENMESİ
  BOŞANMA-İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDEN SONRA BİLDİRİLEN TANIKLARIN DİNLENMESİ
  Devamı
 • 01/03/2017
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
  Devamı
 • 01/03/2017
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesinleşmesi İle Hacizler Kalkar
  Devamı
 • 01/03/2017
  Yargıtay: Üvey Anneye Tahrik Olmaz, İndirim de Olmaz
  Yargıtay: Üvey Anneye Tahrik Olmaz, İndirim de Olmaz
  Devamı
 • 25/01/2017
  Koca 'Altınları ev için kullandım', Yargıtay, 'Doğrudur ama iade etmeliydin'
  Koca 'Altınları ev için kullandım', Yargıtay, 'Doğrudur ama iade etmeliydin'
  Devamı
 • 25/01/2017
  BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT
  BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT
  Devamı
 • 25/01/2017
  İŞÇİNİN DİĞER ÇALIŞANLARA ZAM YAPILIP KENDİSİNE YAPILMAMASI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ
  İŞÇİNİN DİĞER ÇALIŞANLARA ZAM YAPILIP KENDİSİNE YAPILMAMASI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ
  Devamı
 • 25/01/2017
  Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Hükmü Verilemez
  Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Hükmü Verilemez
  Devamı
 • 25/01/2017
  İşçi Kıdem Tazminatında Esas Sürenin Belirlenmesi
  İşçi Kıdem Tazminatında Esas Sürenin Belirlenmesi
  Devamı
 • 25/01/2017
  Mahkemenin 7 Yıl Sonra Karar Vermesi, Makul Yargılama Süresi
  Mahkemenin 7 Yıl Sonra Karar Vermesi, Makul Yargılama Süresi
  Devamı
 • 25/01/2017
  Arabuluculuk Uzlaşma Tutanağının Mahkemece Karşı Tarafa Tebliği Şarttır
  Arabuluculuk Uzlaşma Tutanağının Mahkemece Karşı Tarafa Tebliği Şarttır
  Devamı
 • 25/01/2017
  Mahkemeye Tarafın Sunduğu Uzman Görüşü
  Mahkemeye Tarafın Sunduğu Uzman Görüşü
  Devamı
 • 25/01/2017
  Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Hükmü Verilemez
  Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Hükmü Verilemez
  Devamı
 • 24/01/2017
  Mahkemeye Tarafın Sunduğu Uzman Görüşü
  Mahkemeye Tarafın Sunduğu Uzman Görüşü
  Devamı
 • 23/01/2017
  Vadesi Gelmemiş Senedin İcra Takibine Konulması
  Vadesi Gelmemiş Senedin İcra Takibine Konulması
  Devamı
 • 23/01/2017
  Manevi Tazminat, Belirsiz Alacak Davası veya Kısmi Dava Olarak Açılamaz
  Manevi Tazminat, Belirsiz Alacak Davası veya Kısmi Dava Olarak Açılamaz
  Devamı
 • 23/01/2017
  İcra Takibinde Zamanaşımı İtirazı
  İcra Takibinde Zamanaşımı İtirazı
  Devamı
 • 23/01/2017
  Adli Yardımdan Yararlanma Şartlarının Neler Olduğu
  Adli Yardımdan Yararlanma Şartlarının Neler Olduğu
  Devamı
 • 17/01/2017
  30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ
  30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ
  Devamı
 • 17/01/2017
  Yargıtay’ın onadığı cezayı 2 yıl sonra kaldırdı
  Yargıtay’ın onadığı cezayı 2 yıl sonra kaldırdı
  Devamı
 • 16/01/2017
  İcra Memuru Talep Olmadan Haciz Mahalinde Borçluya Ait Kilitli Yeri Açtırır
  İcra Memuru Talep Olmadan Haciz Mahalinde Borçluya Ait Kilitli Yeri Açtırır
  Devamı
 • 16/01/2017
  Tanıkların İfadelerinin Birlikte Alınamayacağı Kararı
  Tanıkların İfadelerinin Birlikte Alınamayacağı Kararı
  Devamı
 • 16/01/2017
  Amirin, 'Ben Görmeden Dilekçeyi Kayda Almayın' Demesi Suç Mudur?
  Amirin, 'Ben Görmeden Dilekçeyi Kayda Almayın' Demesi Suç Mudur?
  Devamı
 • 16/01/2017
  KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRESİNİN BELİRLENMESİ
  KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRESİNİN BELİRLENMESİ
  Devamı
 • 16/01/2017
  Yargıtay'dan emsal KHK kararı
  Yargıtay, 15 Temmuz sonrasında KHK'larla kapatılan kurumlarda çalışanların işe iade, fazla mesai ve kıdem tazminatı gibi davalar açamayacaklarına karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin KHK kararı 670 ve 675 sayılı KHK’lerle dayanıyor.
  Devamı
 • 16/01/2017
  Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshi Halinde Yapılan Masrafın Akibeti
  Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshi Halinde Yapılan Masrafın Akibeti
  Devamı
 • 11/01/2017
  Mal Sahibinin Kira Alamadığı İçin Kiracının Kapı Kilidini Değiştirmesi
  Mal Sahibinin Kira Alamadığı İçin Kiracının Kapı Kilidini Değiştirmesi
  Devamı
 • 11/01/2017
  İŞE İADE DAVASI - AYRIMCILIK TAZMİNATI
  İŞE İADE DAVASI - AYRIMCILIK TAZMİNATI
  Devamı
 • 10/01/2017
  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Davası
  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Davası
  Devamı
 • 09/01/2017
  Yargıtay'dan Kıdem Tazminatı Kararı
  Yargıtay'dan Kıdem Tazminatı Kararı
  Devamı
 • 09/01/2017
  İşçilik Alacakları Davası, Belirsiz Alacak Davası
  İşçilik Alacakları Davası, Belirsiz Alacak Davası
  Devamı
 • 09/01/2017
  Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı
  Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı
  Devamı
 • 09/01/2017
  Boşanma, Eşe Hakaret ve Beddua Etmek
  Boşanma, Eşe Hakaret ve Beddua Etmek
  Devamı
 • 06/01/2017
  89/1 Haciz İhbarnamesi İle Haciz Konulan Tutar Muhtıra İle İstenemez
  89/1 Haciz İhbarnamesi İle Haciz Konulan Tutar Muhtıra İle İstenemez
  Devamı
 • 06/01/2017
  Vasi, Kısıtlı Adına Avukat Tayin Edecekse Vesayet Makamının Onayı Gerekir
  Vasi, Kısıtlı Adına Avukat Tayin Edecekse Vesayet Makamının Onayı Gerekir
  Devamı
 • 05/01/2017
  "Özel Günü Unutmak Boşanma Sebebidir"
  "Özel Günü Unutmak Boşanma Sebebidir"
  Devamı
 • 04/01/2017
  Mahkeme Kararı Gerekçeli Olmalıdır, Bilir Kişi Raporuna Atıfla Gerekçe Olmaz
  Mahkeme Kararı Gerekçeli Olmalıdır, Bilir Kişi Raporuna Atıfla Gerekçe Olmaz
  Devamı
 • 03/01/2017
  RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI
  RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI
  Devamı
 • 03/01/2017
  Kefil, Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumludur
  Kefil, Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumludur
  Devamı
 • 02/01/2017
  İşçilik Alacakları İcra Takibine İtiraz, İtirazın İptali Davasında Islah
  İşçilik Alacakları İcra Takibine İtiraz, İtirazın İptali Davasında Islah
  Devamı
 • 02/01/2017
  Karardan Sonra Davadan Feragat Edilmesi
  Karardan Sonra Davadan Feragat Edilmesi
  Devamı
 • 02/01/2017
  GÖREVİ BAŞINDA İKEN VEFAT EDEN SİGORTALI
  GÖREVİ BAŞINDA İKEN VEFAT EDEN SİGORTALI
  Devamı
 • 29/12/2016
  Mal Rejimi Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olduğu
  Mal Rejimi Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olduğu
  Devamı
 • 29/12/2016
  AYM, Kararı UYAP'tan Görmüş Olmayı Tebliğ Yerine Saydı
  AYM, Kararı UYAP'tan Görmüş Olmayı Tebliğ Yerine Saydı
  Devamı
 • 27/12/2016
  İŞE İADE DAVASI SONUNDA İŞVERENİN İŞE DAVETİNDE SAMİMİ OLUP OLMADIĞI
  İŞE İADE DAVASI SONUNDA İŞVERENİN İŞE DAVETİNDE SAMİMİ OLUP OLMADIĞI
  Devamı
 • 27/12/2016
  5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAĞI - İHBAR TAZMİNATI
  5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAĞI - İHBAR TAZMİNATI
  Devamı
 • 27/12/2016
  Zaman Aşımı İle Düşen Ceza Davası, Hukuk Hakimini Bağlamaz
  Zaman Aşımı İle Düşen Ceza Davası, Hukuk Hakimini Bağlamaz
  Devamı
 • 27/12/2016
  İcra Takibinin Taliki veya İptali, İflasın Ertelenmesi, İhtiyati Tedbir Kararı
  İcra Takibinin Taliki veya İptali, İflasın Ertelenmesi, İhtiyati Tedbir Kararı
  Devamı
 • 27/12/2016
  İşçinin Kıdem Haklarından Vazgeçerek İstifa Etmesi
  İşçinin Kıdem Haklarından Vazgeçerek İstifa Etmesi
  Devamı
 • 13/12/2016
  Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil
  Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil
  Devamı
 • 13/12/2016
  Şikayetten Vazgeçmenin Sanığa Sorulması
  Şikayetten Vazgeçmenin Sanığa Sorulması
  Devamı
 • 13/12/2016
  İŞÇİLİK ALACAKLARI
  İŞÇİLİK ALACAKLARI
  Devamı
 • 13/12/2016
  Avukat Vekaletnamesini Sonra Sunmak Üzere İhaleye Katılabilir
  Avukat Vekaletnamesini Sonra Sunmak Üzere İhaleye Katılabilir
  Devamı
 • 01/12/2016
  Mahkeme kararını uygulamayan amire tazminat talebinde kasıt aranmaz
  Mahkeme kararını uygulamayan amire tazminat talebinde kasıt aranmaz
  Devamı
 • 01/12/2016
  Duyum Ve Eskiye Dayalı Soyut Tanık Beyanlarının Boşanma Davasına Etkisi
  Duyum Ve Eskiye Dayalı Soyut Tanık Beyanlarının Boşanma Davasına Etkisi
  Devamı
 • 01/12/2016
  Boşanma Sonrası 300 Gün İçinde Doğan Çocuğun Velayeti
  Boşanma Sonrası 300 Gün İçinde Doğan Çocuğun Velayeti
  Devamı
 • 01/12/2016
  Boşanma Kararından Sonra 1 Yıl İçerisinde Yoksulluk Nafakası
  Boşanma Kararından Sonra 1 Yıl İçerisinde Yoksulluk Nafakası
  Devamı
 • 30/11/2016
  BORÇLUNUN TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNE HACİZ KOYAN ALACAKLININ -Bu haczi düşmeden veya feragat nedeni ile düşürülmeden- ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDERKEN, AYNI TAŞINIRI/TAŞINMAZI TEKRAR HACZETTİREBİLECEĞİ
  BORÇLUNUN TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNE HACİZ KOYAN ALACAKLININ -Bu haczi düşmeden veya feragat nedeni ile düşürülmeden- ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDERKEN, AYNI TAŞINIRI/TAŞINMAZI TEKRAR HACZETTİREBİLECEĞİ
  Devamı
 • 30/11/2016
  "Tebligat usulsüzlüğü şikâyetine ilişkin icra hukuk mahkemesi kararlarının k e s i n- l e ş m e d e n uygulanamayacağı
  "Tebligat usulsüzlüğü şikâyetine ilişkin icra hukuk mahkemesi kararlarının k e s i n- l e ş m e d e n uygulanamayacağı
  Devamı
 • 30/11/2016
  “KIDEM TAZMİNATI”, “İHBAR TAZMİNATI” VE “DİĞER SOSYAL HAKLAR”A DAYALI OLARAK AÇILAN ‘TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI’NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN ‘İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH’ DEĞİL ‘İŞE GİRİŞ TARİHİ’ OLDUĞUNA DAİR YENİ İÇTİHATLARININ (GÖRÜŞÜNÜN) DÜ
  “KIDEM TAZMİNATI”, “İHBAR TAZMİNATI” VE “DİĞER SOSYAL HAKLAR”A DAYALI OLARAK AÇILAN ‘TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI’NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN ‘İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH’ DEĞİL ‘İŞE GİRİŞ TARİHİ’ OLDUĞUNA DAİR YENİ İÇTİHATLARININ (GÖRÜŞÜNÜN) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
  Devamı
 • 30/11/2016
  “Şirket ortaklarının, şirkete karşı üçüncü kişi sayılacakları ve kendilerine şirketin borçlarından dolayı HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. m.89) gönderilebileceği”
  “Şirket ortaklarının, şirkete karşı üçüncü kişi sayılacakları ve kendilerine şirketin borçlarından dolayı HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. m.89) gönderilebileceği”
  Devamı
 • 29/11/2016
  Evlenme İzni
  Evlenme İzni
  Devamı
 • 29/11/2016
  Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  Devamı
 • 29/11/2016
  KIDEM TAZMİNATININ MAL REJİMİNE ETKİSİ
  KIDEM TAZMİNATININ MAL REJİMİNE ETKİSİ
  Devamı
 • 29/11/2016
  Kısmi Dava İfadesine Yer Verilmeden, Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutulmadan
  Kısmi Dava İfadesine Yer Verilmeden, Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutulmadan
  Devamı
 • 28/11/2016
  Ailevi Nedenlerle İşten Ayrılma Kadın İçin Haklı Fesih Nedeni
  Ailevi Nedenlerle İşten Ayrılma Kadın İçin Haklı Fesih Nedeni
  Devamı
 • 28/11/2016
  Kira Sözleşmesinin Hata ve Hile İle Oluşturulması
  Kira Sözleşmesinin Hata ve Hile İle Oluşturulması
  Devamı
 • 24/11/2016
  İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ
  Arşivde Bulunması Gereken Bir Makbuzun Dışarıya Çıkarıldığı ve Yüklenmiş Örneğinin de Silindiği/Arşiv Çalışanlarının Hepsinin İşveren Açısından Şüpheli Durumda Olduğu- Bilgisayar Oturumu Açılış Şifrelerini Birbirleri İle Paylaşarak Gerçek Sorumlu Veya Sorumluların Tespitini Engelleyen Kusurlu Davranışlarının Bulunduğu/Feshin Geçerli Nedene Dayadnığı - İşe İade Davası
  Devamı
 • 24/11/2016
  İşçi Alacağı, Aynı Davada Tarafların Ancak Bir Kez Islah Yoluna Başvurabileceği
  İşçi Alacağı, Aynı Davada Tarafların Ancak Bir Kez Islah Yoluna Başvurabileceği
  Devamı
 • 24/11/2016
  Borçlunun Kişisel Bilgileri 3. Şahıstan İstenemez
  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı.
  Devamı
 • 21/11/2016
  İşçiye Davet Yazısının Geç Tebliğ Edilmesi
  İşe İade Davası Sonrasında İşe Başlama İhtarının 26.7.2012 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Davalının 1 ay İçinde Davacıyı İşe Başlatmasının Gerektiği - Davalının Sürenin Bitmesine 2 Gün Kala Davet Yazısını Postaya Verdiği ve 4.9.2012 Tarihinde Tebliğ Edildiği/Her Ne Kadar Postadaki Gecikmeler Davalıya Yüklenemez İse de Evrakın Daha Önceki Makul Bir Tarihte Postaya Verilmesi Gerekliliğine Uyulmadığı
  Devamı
 • 21/11/2016
  Hakaret Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün Açıklanmasının Ertelenmesi
  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı.
  Devamı
 • 21/11/2016
  Avukatın Meslektaşına Sözleri Hakaret Olmayıp, Savunma Sınırı İçersinde Olduğu
  Avukatın Meslektaşına Sözleri Hakaret Olmayıp, Savunma Sınırı İçersinde Olduğu
  Devamı
 • 16/05/2013
  Nafaka Artırım Talepleri ÜFE Oranını Geçemeyecek
  Yargıtay, nafaka artırımı davalarında emsal bir karara imza attı. Karara göre, nafaka artırım talepleri ÜFE oranını geçemeyecek. Yargıtay, nafaka...
  Devamı
 • 15/05/2013
  Daire: 12 Tarih: 2012 Esas No: 2011/23828 Karar No: 2012/6944 Kaynak: Mahkeme Dosyası İlgili Maddeler: TCK 89,22/3 İlgili Kavramlar: Bilinçli Taksirde TCK 50/4 Md. Uygulanmaz
  Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bilinçli taksirle...
  Devamı
 • 29/04/2013
  HGK'nun Doktorun Kusuru Ve Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Talebine İlişkin Son Tarihli Kararı
  HGK'nun doktorun kusuru ve sorumluluğu nedeniyle tazminat talebine ilişkin son tarihli kararı eklidir. Buna göre, Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan olaylar nedeniyle tazminat talep ederken...
  Devamı
 • 29/04/2013
  Yargıtay'dan Zamanı Aşan Karar
  Yargıtay'dan zamanı aşan karar; Dekan kocasından boşanan doçent kadının mal paylaşımı davalarındaki 1 yıllık zaman aşımını 10 yıla çıkaran Yargıtay, benzer davalar için emsal oluşturabilecek bir karara...
  Devamı
 • 19/04/2013
  Banka Kredi Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu.
  YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2012/15421 Karar No: 2013/1789 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...
  Devamı
 • 11/04/2013
  Asgari Ücretli Kadına Yoksulluk Nafakası Yok
  Yargıtay artık asgari ücret veya bu ücrete yakın ücret alan kadına yoksulluk nafakası bağlamıyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, son örnek kararında boşanma ve tazminatı onarken, 350 liralık yoksulluk nafakasını "Kadının kendisini yoksulluktan kurtaracak...
  Devamı
 • 03/04/2013
  Ekteki Yargıtay Kararları Meslektaşlarımızın Bilgisine Sunulur
  T.C. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Esas No:2011/8343 Karar No:2012/1192 14.02.2012 *40 ADET DOSYA İÇİN 09.00′A DURUŞMA SAATİ VERİLMESİ ( Tarafları Gelmeyen Davaların Duruşmalarının Bitmesi Muhtemel veya Mümkün Olan En Son Saat Beklenerek Karar Verileceği )
  Devamı
 • 27/03/2013
  Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas No. : 2011/6460 Karar No. : 2012/4058 5237 Sayılı Tck’nın 103/1. Maddesi Kapsamında Yer Alan Çocuğun Basit Cinsel İstismarı İlgili Kararı
  Daire: 14 Tarih: 2012 Esas No:2011/6460 Karar No: 2012/4058 Kaynak: Özel İlgili Maddeler: TCK.nun 103/1. maddesi İlgili Kavramlar:Doktorun Cinsel İstismarı Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas No. : 2011/6460 Karar No. : 2012/4058 Özet: Sanığın, Kasık Bölgesindeki Ağrı Şikayeti Nedeniyle
  Devamı