YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas No. : 2011/6460 Karar No. : 2012/4058 5237 Sayılı Tck’nın 103/1. Maddesi Kapsamında Yer Alan Çocuğun Basit Cinsel İstismarı İlgili Kararı

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas No. : 2011/6460 Karar No. : 2012/4058 5237 Sayılı Tck’nın 103/1. Maddesi Kapsamında Yer Alan Çocuğun Basit Cinsel İstismarı İlgili Kararı
27/03/2013

Daire:14
Tarih:2012
Esas No:2011/6460
Karar No:2012/4058
Kaynak:Özel
İlgili Maddeler:TCK.nun 103/1. maddesi
İlgili Kavramlar:Doktorun Cinsel İstismarı
Yargıtay
14. Ceza Dairesi

Esas No. : 2011/6460
Karar No. : 2012/4058

Özet

Sanığın, Kasık Bölgesindeki Ağrı Şikayeti Nedeniyle Gelen Mağdurenin Kalça Ve Bacaklarını Okşayıp Sıkma, Elini Apış Arasından Sokarak Cinsel Organını Okşama Şeklindeki Eylem­Lerinin Bedensel Temas İçermesi Ve Muayene Ge­Reklerini Aşması Nedeniyle, 5237 Sayılı Tck'nın 103/1. Maddesi Kapsamında Yer Alan Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturacağı Göze­Tilmelidir.

Basit cinsel saldırı suçundan sanık Yılmaz'ın yapılan yargılaması so­nunda; cinsel taciz suçundan mahkumiyetine dair (..... Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 24.01.2008 gün ve 2006/136 Esas, 2008/18 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, kasık bölgesindeki ağrı şikayeti nedeniyle gelen mağdurenin kalça ve bacaklarını okşayıp sıkma, elini apış arasından sokarak cinsel organını okşama şeklindeki eylemlerinin bedensel temas içermesi ve muayene ge­reklerini aşması nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesi kapsamında yer alan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde cinsel taciz suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Sav­cısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 05.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları