STAJ EĞİTİM MERKEZİ

Eğitim Proğramı

14-15 Mayıs 2018

Av. Ali Volkan Özgüven

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları ile Avukatın Vergilendirilmesi

21-22 Mayıs  2018

Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Etkili İletişim ve İkna

30 Mayıs 2018 Çarşamba

Bankacılık Hukukunda Doğan Sorunlar, Ticari Tüketici Kredileri Hukuku

Av. Prof. Dr. Erol Ulusoy - Alman Türk hukuku Akademisi Başkanı- Milliyet Gazetesi

( Ticari Krediler Hukuku ve Uygulaması )

Prof. Dr. Ömer Arbek - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

( Tüketici Krediler Hukuku ve Uygulaması )

Av. Aykut Erdoğan - Anadolubank Baş Hukuk Müşaviri

( Kredi Kartları Hukuku ve Uygulaması)

Saat 13.00 Seyhan Oteli 

4-5 Haziran 2018

Av. Mustafa Çinkılıç

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru