Stajyer Avukatların Sunumları Devam Ediyor

Adana Barosu Staj Komisyonu’nca düzenlenen, stajyer avukatların aktif rol üstlendikleri sunumların ikincisi 06/02/2013 tarihinde Adana Barosu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen çalışmaya Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi

Av. A. Faruk ULAŞ, Staj Komisyonu Başkanları Av. Oya TEKİN ve Av. Remzi Ümit ATAY, Staj Komisyonu üyeleri Av. Serhat DOĞAN ve Av. Rahşan Arya CAN ULUFER ile baromuz stajyer avukatları katıldı.

Düzenlenen seminerin ilk oturumunda baromuzun Stajyer Avukatlarından Ceren SÜMER, Tuğçe TOPLAYICI, Müge TEKDEMİR, Seda ASLAN ve Ahmet ÖZÇELİK, Staj Komisyonu üyesi Av. Serhat DOĞAN’ın koordinatörlüğünde hazırladıkları, “STAJ MEVZUATI” konulu çalışmalarını sundular.

Stajyer avukatların hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı çalışmada, staj sürecinde stajyer avukatların yaşadığı yaygın sorunlara değinilerek bunlara çözüm önerileri getirildi. Staj sürecinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının stajyerlere katkısının öneminin vurgulandığı seminerde, eğitimlerin daha verimli hale getirilmesi için öneriler paylaşıldı.

TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği, Staj Kredi Yönetmeliği, Stajyerler ile ilgili sigortalılık mevzuatı ve stajyerlerin staj sürecinde yaşadığı sorunları güncel kanun tasarısı ile birlikte ele alan stajyer avukatlar tarafından, baroların stajyerlere katkılarının yanında, stajyer avukatların etkinliklerde aktif rol almasının önemine değinildi.

Çalışmalarını sunan grup üyeleri, sunum sırasında paylaştıkları yeni fikir ve eleştirileri rapor haline getirerek Baro Başkanlığı’mıza ve 2013 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan Stajyer Avukatlar Kurultayı’na sunacaklarını ifade ettiler.

Seminerin ikinci oturumunda baromuz Stajyer avukatlarından İlhan TÜMER, Melike BIRAKOĞLU ve Fatma KELEBEK “ADLİ YARDIM” konulu çalışmalarını paylaştılar.

Staj Komisyonunun hayata geçirdiği yeni uygulamayla birlikte, adli yardım nöbetinde görevli avukatların yanında her gün bir de stajyer avukat yer alacağından dolayı, stajyer avukatlarca ilgiyle takip edilen sunumda genel olarak, Adli yardımın ne olduğu, ilgili yasal düzenlemeler, Adli yardım talebinde sürecin nasıl işlediği ve Adana Barosunun 2011 ve 2012 yıllarındaki istatistikleri paylaşıldı. Sunum sonunda baromuz yönetim kurulu üyelerinden Av. A. Faruk ULAŞ ve Av. Remzi Ümit ATAY söz alarak, Adli Yardım sürecinin baromuzda dünden bugüne gelişme sürecine ve barolar ile mahkemelerin sorumluluklarına dikkat çektiler.

Seminer sonunda yapılan çalışmaya katkılarından dolayı Av. Serhat DOĞAN’a Av. A. Faruk ULAŞ tarafından günün anısına plaket takdim edildi.