Stajyer Avukatlar Cezanın İnfazı Ve Bu Aşamada Savunmanın Rolünü Anlattı

Adana Barosu Staj Komisyonu’nca düzenlenen, stajyer avukatların aktif katılımına dayalı sunumlardan ilki olan ‘CEZANIN İNFAZI VE BU AŞAMADA SAVUNMANIN ROLÜ’ konulu sunum 30 Ocak Çarşamba günü Adana Barosu Tesisleri’nde yapıldı. Av. Ahmet KIZIL danışmanlığında, Stj. Av. Ali Rıza KIYIKSAN, Stj. Av. Özge EGE, Stj. Av. Dilek KARTAL ve Stj. Av. Sema SOLCAN’ın konuşmacılığını üstlendiği sunumda, baromuz avukatlarından Sabahattin GÜMÜŞ de konuyla ilgili görüşlerini bildirmek üzere söz aldı.

Sunumun açılış konuşmasında, Stj. Av. Ali Rıza KIYIKSAN; infaz aşamasının önemi, başlangıcı, koşulları, konusu, amacı ve yetkili mercii konularını ele almıştır. Konuşmasını ‘İnfaz, ceza sürecinin en önemli kısmıdır ve buna çok iyi hazırlanmak lazım. Çünkü infaz süreci tamamen uygulamadan ibaret olan ve çoğunlukla teoriden bağımsız; ancak ve ancak tecrübeyle sabitlenebilecek bir alandır. Bu anlamda, avukat açısından; çok dikkat gerektiren bir süreçtir. Nitekim avukatı da avukat yapan; bu tür ayrıntılardır.’ şeklinde sürdüren Kıyıksan son olarak; tazyik hapsi ilamlarıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgelerin öneminden bahsetmiştir.

Sunumun devamında söz alan Stj. Av. Özge EGE; infazın yeri, infaz sistemleri, infaz kurumları ve türleri konularını açıklığa kavuşturmuş; her sistemin olumlu – olumsuz yönlerini günümüz koşulları açısından değerlendirmiştir. Konuşmasını ‘Ne hücre sistemi ne de koğuş sistemine dayanan yüksek güvenlikli F tipi infaz kurumları projesi günümüz koşullarına ve infazın resosyalizasyon amacına uymamaktadır.’ şeklinde bitirmiştir.

2. oturumda söz alan Stj. Av. Dilek KARTAL; ceza infaz aşamasında savunmanın rolü bağlamında, avukatın ceza infaz kurumuna girişi, girişte maruz kalınan uygulamalar, hak ve sorumluluklar ve bunlara uymamanın yaptırımı konularını ele almış ve uygulamada en sık rastlanılan sorunlara değinmiştir. Konuşmasını şu şekilde sürdürmüştür: ‘ Avukatın ceza infaz kurumuna girişte, üst aramasına maruz bırakılması, dosya ve evraklarının incelenmesi; savunma makamının iddia makamı karşısında açıkça etkisizleştirilmesi, yok sayılması anlamına gelmekle beraber, meslek onurunu zedeleyici niteliktedir. Baroların, savunma makamına yönelik bu tür uygulamalara tepkisini göstermesi açısından her türlü tedbirin alınması ve barolar arası işbirliği şarttır.’

Son olarak; söz alan Stj. Av. Sema SOLCAN; infazına başlanmış tutuklu-hükümlünün ceza infaz kurumunda avukatla görüşmesi, görüşmede uyulacak esaslar, görüşün usulü ve ceza infaz aşamasının sona ermesi konularında, temel bilgiler ve uygulamada eleştirel bakılan yönler üzerinde durmuş ve bu anlamda esasları madde gerekçeleriyle beraber değerlendirmiştir.

Sunumun sonunda; daha önce yapılan cezaevi çalışmasına katkıları dolayısıyla; Av. Sabahattin GÜMÜŞ, Av. Fatma KAYMAZ SON’a ve sunuma yaptığı katkı dolayısıyla da Av. Ahmet KIZIL’a, Staj Komisyonu başkanları, Av. Oya TEKİN ve Av. Remzi Ümit ATAY tarafından plaketleri takdim edildi.