Av. Doğar, Stajyer Avukatlara Sunumda Bulundu

Av. Mustafa Doğar tarafından stajyer avukatlara, 'Avukatlık Mesleğine Genel Bir Bakış' adı altında bir sunumda bulundu. Av. Doğar, meslek kuralları, mesleğin işleyişi hususunda önemli detaylar aktarıp, tecrübelerini de anlattı.

Staj Komisyonu Başkanları Av. Oya Tekin, Av. Remzi Ümit Atay ile üye Av. Berfu Salıcı Yakıt tarafından, Av. Doğar'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.