Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi

UNICEF Türkiye ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ağı’nın ortak yürüttüğü “Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi” çalışmasına ilişkin duyuru metni ektedir.

Eğitim Öncesi Katılımcı Bilgi Formu

Adınız
Çalıştığınız kuruluş
Kuruluştaki göreviniz
İş ve görevinizle ilgili temel sorumluluklarınız
Uzmanlık alanı(Lütfen bu alanda kaç yıl çalıştığınız, bu alandaki tecrübe ve yetkinlikleriniz hakkında kısaca bilgi veriniz)
Eğitim geçmişiniz/ katıldığınız mesleki eğitimler, nitelikleriniz

Çocuk karşı Şiddeti Önleme İzleme/Göstergeler eğitiminden kişisel olarak beklentileriniz nelerdir?
Bu eğitimde kazanacağınız beceri ve bilgileri, eğitim sonrasında nasıl kullanmayı amaçlıyorsunuz?
Bu eğitim sırasında cevaplanmasını istediğiniz en önemli soru nedir ?

1. Haklar ve insan hakları konusunda bilgi düzeyi

Haklar ve insan hakları kavramları hakkında
bilginizi 0-5 arasında bir ölçekte değerlendiriniz
( 0=hiç bilgim yok, 5= oldukça bilgiliyim)
0 1 2 3 4 5
(Lütfen ölçek üzerinde işaretleyiniz)
Bu bilgileri nereden edindiğiniz hakkında lütfen kısaca bilgi veriniz.
Çocuk karşı Şiddeti Önleme İzleme/Göstergeler eğitiminin hazırlık sürecinde yardımcı olabilecek diğer bilgiler

2. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin içeriği ve Sözleşme'de yer alan ilkelere ilişkin bilgi ve anlayışınız

Çocuk hakları konusunda bilgi ve anlayışınızı 0-5
arasında bir ölçekte değerlendiriniz (0=bu konuda
hiç bilgim yok, 5= bu konuda oldukça bilgi ve anlayışa sahibim)
0 1 2 3 4 5
(Lütfen ölçek üzerinde işaretleyiniz)
Bu konuda bilgi ve anlayışı nasıl edindiğiniz hakkında lütfen kısaca bilgi veriniz.
Çocuk karşı Şiddeti Önleme İzleme/Göstergeler eğitiminin hazırlık sürecinde yardımcı olabilecek diğer bilgiler

3. Çocuklar ve haklarıyla ilgili Çocuk karşı Şiddeti Önleme, İzleme ve Göstergeler konularında deneyim

Çocuk karşı Şiddeti Önleme, İzleme ve Göstergeler konusundaki deneyiminizi 0-5 arasında bir ölçekte değerlendiriniz. (0=Hiç tecrübem yok, 5= oldukça tecrübeliyim)
0 1 2 3 4 5
(Lütfen ölçek üzerinde işaretleyiniz)
Bu deneyimi nasıl edindiğiniz ve nerelerde kullandığınız hakkında lütfen kısaca bilgi veriniz.
Çocuk karşı Şiddeti Önleme İzleme/Göstergeler eğitiminin hazırlık sürecinde yardımcı olabilecek diğer bilgiler

4. Çocuklarla katılımcı bir biçimde çalışma deneyimi

Çocuklarla katılımcı çalışmalar yürütme deneyiminizi 0-5 arasında bir ölçekte değerlendiriniz (0= hiç bir tecrübem yok, 5= oldukça tecrübeliyim)
0 1 2 3 4 5
(Lütfen ölçek üzerinde işaretleyiniz)
Bu deneyimi nasıl edindiğiniz ve nerelerde kullandığınız hakkında lütfen kısaca bilgi veriniz.
Çocuk karşı Şiddeti Önleme, İzleme ve Göstergeler eğitimine hazırlık sürecinde yardımcı olabilecek diğer bilgiler; örneğin, çocuk katılımıyla izleme eğitimleri, vb: