Adana Barosu Çocuk İşçiliği Konusuna Dikkat Çekti

Adana Barosu Çocuk İşçiliği Konusuna Dikkat Çekti

Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Veysel Tuncil:

"Çalışan Çocuk Sayısında Artış Yaşanmaktadır"

"Çocuk ihmal ve istismarına ilişkin çalışmalar, ülkemizde çok yenidir ve sayısal veriler oldukça yetersizdir. Ancak son 15-20 yıldır, özellikle barolarımızın çocuk hakları komisyonlarının etkin çalışmaları ve sivil toplum örgütlerinin konuya ilgisinin artmış olması nedeniyle ihmal ve istismara ilişkin koruma ve önleme çalışmalarının hız kazandığını söyleyebiliriz.

Ne var ki, ailelerin içerisinde bulunduğu olumsuz sosyal ve ekonomik koşullar, çalışan çocuk sayısında artışa yol açtığı gibi, geçtiğimiz günlerde basın yayın kuruluşlarına da yansıyan şekliyle, berberde çalışan bir çocuğumuzun işvereni konumundaki kişi tarafından insanlık onuruna aykırı bir biçimde çarşı içerisinde dolaştırılması toplumun tüm duyarlı kesimlerinde büyük bir üzüntüye yol açmıştır.

Adana Barosu olarak çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi noktasında yerel düzeyde büyükşehir kent konseyi ile işbirliği yaparak Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Çalışan Çocukların İzlenmesi Kurulu oluşturulmuş ve düzenli aralıklarla ekonomik açıdan çocuk ihmal ve istismarı kurbanı durumunda olan çocuklarımızın durumlarının raporlar halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulması amaçlanmıştır.

TÜİK verilerine göre, Akdeniz bölgesinde çocuğun cinsel istismarına ilişkin dava sayısı 2012 yılı için 3.135 olarak bildirilmiş olup bu sayı Adana'da 671'dir. Her geçen yıl, sayısal verilerdeki akıl almaz tırmanış, yasama ve yürütme erkini elinde bulunduran siyasi grupların çocuk hakları alanındaki çalışmalarına hız vermesini zorunlu kılmaktadır."