DUYURULAR

DUYURULAR

 • 01/06/2015
  2. Ceza Hukuku Reformları Uluslararası Kongresi 30 Mayıs - 6 Haziran

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İle Birlikte 2010 Yılında Gerçekleştirdiğimiz Kongre İle Elde Edilen Bu Başarı, Bizlere Kongrenin İkincisini...

  Devamı
 • 29/05/2015
  İşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez

  İşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez İş Kanunu 25/II-G Maddesi Gereğince, İşçinin İşverenden İzin Almaksızın Veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünüveya Bir Ay İ

  Devamı
 • 27/05/2015
  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2014/14713 Karar: 2015/274

  Yargıtay 11. Hukuk Dairesiesas: 2014/14713karar: 2015/274taraflar Arasında Görülen Davada ...2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Verilen 02/06/2014 Tarih Ve 2013/425-2014/136 Sayılı Kararın Yargıtayca İncelenmesi Davalı Vekili Tarafından İstenmi

  Devamı
 • 26/05/2015
  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/12858

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/12858 Karar Numarası: 2014/25345 Karar Tarihi: 10.11.2014 Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Özeti: Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 6360 Sayılı Kanunun 3. Madd

  Devamı
 • 26/05/2015
  Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2015/195

  Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2015/195 Karar Numarası: 2015/1238 Karar Tarihi: 11.02.2015 İşletme Hakkının Devri Sözleşmesine İstinaden Rücuen Alacak İstemi Kira Kontratı Düzenlemek İstediği Davalıya Bildirmesine Rağmen Dav

  Devamı
 • 26/05/2015
  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/25000 Karar Numarası: 2014/36925

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/25000 Karar Numarası: 2014/36925 Karar Tarihi: 04.12.2014 Feshin Geçersizliği İşe İade İşe Başlatmama Tazminatı Ve Boşta Geçen Süre Ücret Ve Diğer Sosyal Haklarının Belirlenmesi...

  Devamı
 • 26/05/2015
  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/15657

  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/15657 Karar Numarası: 2014/22723 Karar Tarihi: 16.12.2014 Davalı Üniversiteye Bağlı Tıp Fakültesi Hastanesinde Radyoloji Teknikeri Olarak Çalışmaktayken Yasal Hakları Ödenmeksizin İş...

  Devamı
 • 21/05/2015
  T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2014/9678 K. 2014/11550 T. 10.9.2014

  T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2014/9678 K. 2014/11550 T. 10.9.2014 Manevi Tazminatın Faizi Talebi ( Manevi Tazminat Davası Açılırken Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulduğu Halde Faize Hükmedilmediği - Faize İlişkin Dava Asıl Alacağa

  Devamı
 • 21/05/2015
  AYM, Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin..

  Anayasa Mahkemesi (AYM), Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Kararların Gerekçelerinin Yeterli Olmamasını Hak İhlali Saydı. AYM, Başvuruculara Manevi Tazminat Ödenmesine Hükmetti. S.D. İle A. G. 5 Ocak 2010 Silahlı Terör Örgütüne Üye

  Devamı
 • 06/05/2015
  E: 2014/2638 K: 2015/1728 T: 09.02.2015

  T.C. YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E: 2014/2638 K: 2015/1728 T: 09.02.2015 Davadan Feragat Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması Ön Sorun Özet: Davacının, Davasından...

  Devamı