DUYURULAR

YARGITAY: ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIN DAVASI DÜŞMEZ

1976 görüntülenme
05/02/2013
TAKSİRLE YARALAMADAN DÜŞME KARARI VERİLMİŞ İSE, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLEREK ALKOLLÜ ARAÇ KULLANARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN HÜKÜM KURULMASI GEREKİR   T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi ... TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas no : 2012/5586 Karar no : 2012/27729 Tebliğname no : 9 - 2010/167520 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : ---------- 1. Sulh Ceza Mahkemesi Tarihi : 1------- Numarası : 2009/19 - 2009/524 Sanık : --- Suç : Taksirle yaralama Suç Tarihi : 01/10/2008 Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 89/1, 73/4; 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesi. Temyiz Eden : Mahalli Cumhuriyet savcısı Tebliğnamedeki düşünce : Onama Taksirle yaralama suçundan sanık hakkındaki davanın düşmesine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olaydan yaklaşık iki saat sonra yapılan ölçümde 257 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın idaresindeki aracıyla yaralamalı trafik kazasına sebebiyet verdiği, 5237 sayılı TCK'nın ''Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma'' başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun tehlike suçu olduğu, somut olayda ise bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derecede yaralanmış olması sebebiyle bilinçli taksirle işlenmesi halinde bile şikayete bağlı ve 5237 sayılı TCK'nın 89/1. maddesi kapsamında olan zarar suçundan şikayetten vazgeçilmiş olması nedeniyle sanık hakkında CMK'nın 226. maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK'nın 179/3 maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınarak bu suçtan mahkum edilmesi gerektiği halde, yanlış değerlendirme ile taksirle yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısnın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 19.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler