DUYURULAR

Yargı Reformu Sempozyumu

1159 görüntülenme
13/03/2012
                                                       T.C.                                              ADALET BAKANLIĞI                                          Strateji Geliştirme Başkanlığı                                       YARGI REFORMU SEMPOZYUMU                                             KAMUOYUNA DUYURU .......Dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik, siyasi ve toplumsal değişimlere paralel olarak, yargı alanında da yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle Dünya'da yaşanan bu tür gelişmelere kayıtsız kalmamak, modern hukuk devleti anlayışının bir gereğidir........Bu bağlamda, Dünyada yaşanan yeni gelişmeleri yakalayabilmek ve iç hukuk sistemimize yansıtmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2009 yılında ilgili tüm kesimlerin katılımıyla Yargı Reformu Stratejisi hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildikten sonra da Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. Ayrıca Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planı da hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlık Stratejik Planının uygulanması bağlamında 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesi sonucu Ülkemizde önemli bir yargı reformu tamamlanmıştır........Bu defa, yargı reformu sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmek, uluslararası arenada yaşanan yeni gelişmelerden haberdar olmak ve Ülkemiz adalet sistemini gelecek yıllara hazırlamak amacıyla Dünya Bankası ile birlikte 2-3 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara'da "Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu" düzenlenecektir........Sempozyuma Ülkemizden katılacak uzman ve bilim adamlarının yanı sıra, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden hukukçular, akademisyenler ve uzmanlar katılacak ve sunumda bulunarak adalet sistemine ilişkin yaşanan yeni gelişmeleri tartışacaklardır........Sempozyumda tartışılması düşünülen konu başlıkları;1.    Dünyadaki Yargı Reformu Hareketleri,2.    Adalet Hizmetlerinde Performans Ölçümü ve Yönetimi3.    Yargı Etiği ve Davranış Kuralları4.    Adaletin Kalitesi5.    Yargı Bütçesi ve Mahkeme Yönetimi6.    Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları7.    Adalete Erişim (Koruyucu Hukuk Uygulamaları, Adli Yardım, Klinik Hukuk Eğitimi)olarak öngörülmektedir. Bununla birlikte söz konusu konu başlıkları, kamuoyundan gelecek tepkiler ve önerilere göre revize edilebilecektir........Sempozyuma Ülkemizden katılmak ve sunumda bulunmak üzere ilgili araştırmacı ve bilim adamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre Sempozyumda sunumda bulunmak isteyen akademisyen, araştırmacı, hâkim, savcı, avukat ve ilgililerin:1.    30 Ocak 2012 tarihine kadar sunum yapmak istedikleri konu başlığı ve kısa sunum planlarını, daha önce bu alanda yaptıkları çalışma başlıklarını da içerecek şekilde yargireformusempozyumu@adalet.gov.tr mail adresine göndermeleri,2.    Sunumun tamamını ise 29 Şubat 2012 tarihine kadar aynı e-mail adresine göndermeleri beklenmektedir........Bakanlıkta oluşturulacak Değerlendirme Komitesi tarafından kabul edilecek sunum planları için, ilgilisinden belirtilen tarihin sonuna kadar sunumlarının tamamını teslim etmeleri istenilecektir........Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, simültane tercüme de mevcut olacaktır........Sempozyumda sunumda bulunacakların yol ve konaklama masrafları Sempozyum bütçesinden karşılanacaktır. .......Sempozyumda yapılan sunumlar, Dünya Bankası ve Bakanlığımız tarafından birlikte kitaplaştırılacak olup uluslararası yayın olarak yayımlanacağından, sunumda bulunacakların söz konusu sunumlara ilişkin her türlü haklarını devretmeleri istenecektir........Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 10/01/2012Sempozyum Sorumluları:Alpaslan AZAPAĞASI                                                                   Daire Başkanı Tel : 0312 223 17 72alpaslan.azapagasi@hotmail.com Hacı Ali AÇIKGÜLTetkik HâkimiTel: 0312 223 17 72hacikgul@hotmail.com Sunumların Gönderileceği e-posta: yargireformusempozyumu@adalet.gov.tr 
Diğer Haberler