DUYURULAR

YAKALANAN MERMİ SAYISININ CEZAYA ETKİSİ

1049 görüntülenme
02/07/2013
Daire:8 Tarih:2013 Esas No:2011/12486 Karar No:2013/5034 Kaynak:Mahkeme dosyası İlgili Maddeler:6136 13 İlgili Kavramlar:YAKALANAN MERMİ SAYISININ CEZAYA ETKİSİ ...... 1- Dairemizin süregelen uygulamalarına göre sanığın evinde ele geçen mermilerin 50 ve daha az olması halinde 6136 sayılı Yasanın 13/4, 51-250 adet arasında olması durumunda 13/3. madde ve fıkrasına, 251 adetten fazla olması halinde ise 13/1. maddesine uyan suçun oluşacağı gözetilerek, sanığın evinde yakalanan ''74'' adet merminin nin patlatılmak suretiyle atışa elverişli olup olmadığının ve 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığının Saptanması gerektiği gözetilmeden, diğer sanık Alaattin Toros'tan ele geçen mermilerle birlikte toplam 35 adedi patlatılarak düzenlenen raporla yetinilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,           Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. ...... 1- Dairemizin süregelen uygulamalarına göre sanığın evinde ele geçen mermilerin 50 ve daha az olması halinde 6136 sayılı Yasanın 13/4, 51-250 adet arasında olması durumunda 13/3. madde ve fıkrasına, 251 adetten fazla olması halinde ise 13/1. maddesine uyan suçun oluşacağı gözetilerek, sanığın evinde yakalanan ''74'' adet merminin nin patlatılmak suretiyle atışa elverişli olup olmadığının ve 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığının Saptanması gerektiği gözetilmeden, diğer sanık Alaattin Toros'tan ele geçen mermilerle birlikte toplam 35 adedi patlatılarak düzenlenen raporla yetinilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,         Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler