DUYURULAR

Tüzel Kişiliğe Haiz Özel Kuruluşta Primlerin Ödenmesinden Sorumlu Olanlar

1135 görüntülenme
16/09/2014
 T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi   E: 2013/21222 K:2014/6804 T:25.03.2014   Tüzel Kişiliğe Haiz Özel Kuruluşta Primlerin Ödenmesinden Sorumlu Olanlar Üst Düzey Yöneticinin İflasın Açılmasından Önce Gecikme Zammından Müteselsil Sorumluluğu Özet: Tüzel kişiliği haiz özel kuruluşta görev yapan bir kişinin primlerin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilmesi için, primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili, üst düzey yöneticisi olması zorunludur. Prim borçlusu anonim şirkette, prim tahakkuk ve ödeme dönemlerinde 506 sayılı Yasa 'nın 80. maddesine göre üst düzey yönetici olan davacının, 6183 sayılı Kanunun 52. maddesi gereği iflasın açılmasından sonra gecikme zammından sorumlu olmayacağı gözetilerek, iflasın açıldığı tarihe kadar sorumlu olacağı borcun hesabı yapılmalıdır. (506 s. SSK m. 80) (6183 s. AAK m. 52) (818 s. BK m. 143)
Diğer Haberler