DUYURULAR

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇULAR ARASI MAKALE YARIŞMASI SONUÇLARI

926 görüntülenme
03/03/2014
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇULAR ARASI MAKALE YARIŞMASI SONUÇLARI Türkiye Barolar Birliği'nin 2014 yılı Avukatlar Haftası kapsamında düzenlediği "Adil Yargılanma Hakkı" konulu makale yarışması sonuçlandı. Yarışmaya, 36 hukukçu gönderdiği makalelerle katıldı. Seçici kurul üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ve yayımlanmaya değer bulunan makaleler belirlendi. DERECEYE GİRENLER Birinci - Mahmut Şen (Adil Yargılanma Hakkı ve Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İkinci - Volkan Aslan (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ajan Provokatör ve Adil Yargılanma Hakkı) Üçüncü - Elif Gül Yılmazlar (Cumhuriyet Savcısının Konumlanışının Silahların Eşitliği Prensibine Aykırılığı) YAYIMLANMAYA DEĞER BULUNANLAR Gülden Çamurcuoğlu (Adil Yargılanma Hakkı ve Basın Özgürlüğü İlişkisi) Gülşah Can (Türkiye'de Mahkemenin Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Sorgulamak) Sıddık Onur Özer (Yargılama Hukukunda Bir Adil Yargılanma Hakkı Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma) Mustafa Serhat Kaşıkara (Yargılanan Bir Hak: Adil Yargılanma Hakkı) Abdullah Ömercioğlu (Adil Yargılanma Hakkı ve Bu hakkın Vergi Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi) Erol Tatar (Tanık Koruma Tedbirleri) Gülbahar Doğan (Kesinleşen Yargı Kararlarının İdare Tarafından İcra Edilmemesi) Emir Kaya (Adil Yargılama Psikolojisi) Adem Avcı (Silahların Eşitliği İlkesi Açısından İdari Yargılama Hukukunda Tanıklandıramama Sorunu) Remzi Demir (Adil Yargılanma Hakkı)
Diğer Haberler