DUYURULAR

TBB DUYURU NO:2013/46

1031 görüntülenme
24/06/2013
Meslektaşlarımız tarafından, UYAP sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı aracın sorgulanarak haciz konulması taleplerinin ilgili icra müdürlükleri tarafından Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasında 02.05.2011 günlü protokol gerekçe gösterilerek sorgulamanın avukatlar tarafından yapılması gerektiğinin bildirilerek reddelidiğinin Birliğimize iletilmesi üzerine, konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.
Diğer Haberler