DUYURULAR

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2013/6124 K. 2014/1687 T. 4.2.2014

1743 görüntülenme
11/12/2014
T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2013/6124 K. 2014/1687 T. 4.2.2014 • AVUKAT SIFATINI KAZANMAYAN SANIK ( Adına Avukatlık Kanununun 56. Md. Gereğince "Yetki Belgesi" Düzenlenmesi - Sanığın Bu Belgeye Dayanarak Duruşmalara Katılması/Muvafakatname İle Stajyer Avukatların Dahi İcra Takip İşlemlerini Yapma Yetkisinin Bulunduğu Sanığın da Yetki Belgesi Verildiği Tarih İtibariyle Bu Statüye Sahip Olduğu/Yapılan Sahteciliğin "Faydasız Sahtecilik" Olarak Nitelenmesi Gerektiği ) • STAJ BİTİRME RAPORUNUN BARO BAŞKANLIĞINA ULAŞMAMASI NEDENİYLE AVUKAT SIFATINI KAZANAMAYAN SANIK ( Adına Düzenlenen "Yetki Belgesi" ile Duruşmalara Katılması - Yapılan Sahteciliğin "Faydasız Sahtecilik" Olarak Nitelenmesi Gerektiği ) • FAYDASIZ SAHTECİLİK ( Staj Bitirme Raporunun Baro Başkanlığına Ulaşmaması Nedeniyle Avukat Sıfatını Kazanmayan Sanık Adına Çıkarılan Yetki Belgesi ile Duruşmalara Girme - Muvafakatname İle Stajyer Avukatların Dahi İcra Takip İşlemlerini Yapma Yetkisinin Bulunduğu Sanığın da Yetki Belgesi Verildiği Tarih İtibariyle Bu Statüye Sahip Olduğunun ) • YETKİ BELGESİ İLE DURUŞMALARA GİREN STAJYER AVUKAT ( Staj Bitirme Raporunun Baro Başkanlığına Ulaşmaması Nedeniyle Avukat Sıfatını Kazanmayan Sanık - Muvafakatname İle Stajyer Avukatların Dahi İcra Takip İşlemlerini Yapma Yetkisinin Bulunduğu Sanığın da Yetki Belgesi Verildiği Tarih İtibariyle Bu Statüye Sahip Olduğu/Yapılan Sahteciliğin "Faydasız Sahtecilik" Olarak Nitelenmesi Gerektiği ) 1136/m.26,56 ÖZET : İstanbul Barosu avukatlarından olan sanık tarafından yanında avukatlık stajını tamamlayan, ancak staj bitirme raporunun Baro Başkanlığına ulaşmaması nedeniyle baro siciline kaydına karar verilmeyen ve avukat sıfatını kazanmayan sanık adına, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56. maddesi gereğince "yetki belgesi" düzenlenmesi ve sanığın bu yetki belgelerini kullanarak Asliye Hukuk Mahkemesinin davasının duruşmasına davalı vekili olarak katılması, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün ve Erzurum 4. İcra Müdürlüğünün icra takip dosyalarında işlemler yapmasından ibaret olayda; sanıkların, Erzurum 1.Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın davalısı konumunda olmaları nedeniyle duruşmaya katılmasalar dahi, davacı tarafın katılımı ile yargılamanın devam edeceği, dolayısıyla davalı tarafın duruşmaya katılmamasının kendileri bakımından sonuca etkili olmadığı; diğer yandan yetki belgesinin kullanılmasının icra takip işlemleri yönünden değerlendirildiğinde de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 26. maddesine göre verilecek muvafakatname ile stajyer avukatların dahi icra takip işlemlerini yapma yetkisinin bulunduğu, sanığın da yetki belgesi verildiği tarih itibariyle bu statüye sahip olduğunun ve dolayısıyla suça konu yetki belgelerinin kullanılması ile elde edilebilecek olan hukuki sonuçların elde edilmesi mümkün olduğunun anlaşılması karşısında; bu haliyle yapılan sahteciliğin "faydasız sahtecilik" olarak nitelenmesi gerektiği gözetilmelidir. DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, katılan vekili ile sanık Y. Y. müdafii ve diğer sanık C. Ö.'in yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; Ancak, İstanbul Barosu avukatlarından olan sanık Y. Y. tarafından 01.09.2004 ile 04.10.2005 tarihleri arasında yanında avukatlık stajını tamamlayan, ancak staj bitirme raporunun Baro Başkanlığına ulaşmaması nedeniyle baro siciline kaydına karar verilmeyen ve avukat sıfatını kazanmayan sanık C. Ö. adına, 05.09.2006 ve 22.02.2007 tarihlerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56. maddesi gereğince "yetki belgesi" düzenlenmesi ve sanık C.'ın bu yetki belgelerini kullanarak Erzurum 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/382 esas sayılı davasının 07.09.2006 tarihli duruşmasına davalı vekili olarak katılması, İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2006/99 esas sayılı ve Erzurum 4. İcra Müdürlüğünün 2007/199 Tal. sayılı icra takip dosyalarında işlemler yapmasından ibaret olayda; sanıkların, Erzurum 1.Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın davalısı konumunda olmaları nedeniyle duruşmaya katılmasalar dahi, davacı tarafın katılımı ile yargılamanın devam edeceği, dolayısıyla davalı tarafın duruşmaya katılmamasının kendileri bakımından sonuca etkili olmadığı; diğer yandan yetki belgesinin kullanılmasının icra takip işlemleri yönünden değerlendirildiğinde de, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26. maddesine göre verilecek muvafakatname ile stajyer avukatların dahi icra takip işlemlerini yapma yetkisinin bulunduğu, sanık C.'ın da yetki belgesi verildiği tarih itibariyle bu statüye sahip olduğunun ve dolayısıyla suça konu yetki belgelerinin kullanılması ile elde edilebilecek olan hukuki sonuçların elde edilmesi mümkün olduğunun anlaşılması karşısında; bu haliyle yapılan sahteciliğin "faydasız sahtecilik" olarak nitelenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekili, sanık Y. Y. müdafii ve sanık C. Ö.'in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
Diğer Haberler