DUYURULAR

Rekabet Kurumu-2015-1-22

1627 görüntülenme
28/07/2015

Kurumumuzca bazı il baroları tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin ("TAAÜT") 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a ("4054 Sayılı Kanun") aykırılık taşıyıp taşımadığının tespiti için yürütülen önaraştırma sonucunda Rekabet Kurulu 07.07.2015 tarih ve 15-28/309-90 sayılı kararı ektedir.

Eki görmek için tıklayınız

Diğer Haberler