DUYURULAR

İHTİYATİ TEDBİR KARARI TEMYİZE TABİ DEĞİL

1191 görüntülenme
29/07/2013
İHTİYATİ TEDBİR KARARI TEMYİZE TABİ DEĞİLDİR İlgili Maddeler:HMK 391 VE DEVAMI Daire:16 Tarih:2013 Esas No:2013/5462 Karar No:2013/7453 Kaynak:Özel Arşiv İlgili Maddeler:HMK 391 VE DEVAMI İlgili Kavramlar:İHTİYATİ TEDBİR KARARI TEMYİZE TABİ DEĞİLDİR T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/5462 KARAR NO : 2013/7453 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 05/10/2012 (ARA KARAR) NUMARASI : 2012/577-2012/577 DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL KANUN YOLU : TEMYİZ Taraflar arasında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasının yargılaması sırasında, ara kararı ile verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Yargılama sırasında 5.10.2012 tarihli tedbir kararı ile davacı vekilinin tedbir talebinin reddine karar verilmiştir. İhtiyati tedbir talebinin reddi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 6217 sayılı Yasa ile değişik 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun temyize ilişkin hükümleri İstinaf Mahkemeleri göreve başlayıncaya kadar yürürlükte bulunmaktadır. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. maddesi uyarınca sadece "Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir". Hal böyle olunca ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyizen inceleme olanağı bulunmadığından davacı vekilinin temyiz inceleme isteğinin REDDİNE, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde davacıya iadesine, 27.06.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Camal Baş Mehmet Kürtül A.Ayten Güllüoğlu Hüsamettin Makas Halit Kıvrıl N/A Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Diğer Haberler