DUYURULAR

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu

1761 görüntülenme
03/11/2014
Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar 8.Sempozyumu 4 -7 Kasımda  04.11.2014 Salı   saat: 10.00 açılış Eczacılık Fakültesi Amfi A*,diğer tüm oturumlar ise İstanbul Üniversitesi Kongre-Kültür Merkezi'nde belirtilen salonlarda yapılacaktır.Prof. Dr. Yasemin IşıktaçToplantı YönetmeniProf. Dr. Hayrettin ÖkçesizHFSA KurucusuProf. Dr. Adem Sözüerİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi DekanıAv. Doç. Dr. Ümit Kocasakalİstanbul Barosu BaşkanıI. OTURUM - Birinci Salon (14.30-16.00)1. "Kültür Trajedisi"Prof. Dr. Vecdi Aral(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Erdem Gerekliliği İçin Özgürlük: Niyet Ahlakı ya da Doğru Eylem Bilinci"Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku)3. "İdeoloji / İdeolojik Kişilik Olgusunun Olumsuzluğu Üzerine"Prof. Dr. Ahmet Gürbüz (Bingöl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri)II. OTURUM - İkinci Salon (14.30-16.00)1. "Etik ve Hukuk: Hukuksal Pozitivizm Üzerine Yeniden Değerlendirme"Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. " 'Doğal' Bir Hukuk Gerçekten Olanaklı Mıdır?"Doç. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)3. "Bloch'un Doğal Hukuk Yaklaşımı ve İnsan Doğası Tartışması"Yard. Doç. Dr. Serkan Gölbaşı (Uludağ Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)4. "Lon L. Fuller ve Hukuki Pozitivizm"Araş. Gör. E. İrem Akı(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)III. OTURUM - Üçüncü Salon (14.30-16.00)1. "Hans Kelsen'e Göre 'Anayasa Aykırı' Yasa"Prof. Dr. Mehmet Turhan (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)2. "Avrupa Birliği Hukuku ve İskandinav Hukuku İlişkisi"Araş. Gör. Elif Genca (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Hukukta Anlam Sorunu"Araş. Gör. Uğur Dinç (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)IV. OTURUM - Birinci Salon (16.30-18.00)1. "Tanımlama ve Anlam Politikaları"Doç. Dr. Saim Üye (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Evli Birey İçin Özel Hayatın Anlamı"Araş. Gör. Nadire Özdemir (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Olguda Seçicilik: Tecavüzün Anlamı ve Tanımı"Araş. Gör. Olcay Karacan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)* Sempozyum Açılış'ı İstanbul Üniversitesi Kongre-Kültür Merkezi ile aynı avluda bulunan İstanbul Üniversitesi Eczacılık FakültesiA - Büyük Amfi'de; diğer tüm oturumlar ise İstanbul Üniversitesi Kongre-Kültür Merkezi'nde belirtilen salonlarda yapılacaktır.Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.4. "Embriyonun Hukuki Statüsü ve Kürtajın Anlamı"Araş. Gör. Funda Kaya (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)5. "Ayıplamanın Hukuki Rejimi: Müstehcenlik"Araş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın (Ankara Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)V. OTURUM - İkinci Salon (16.30-18.00),İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Oturumu- "Demokrasi ve İnsan Hakları"Av. Gürsel Devrim İyim- "Milli İrade ve Kuvvetler Ayrılığı"Av. Onur İste- "Hukuk Felsefesi Açısından İktidar ve Meşruiyet Kavramları"Av. Muazzez ÇörtelekVI. OTURUM - Üçüncü Salon (16.30-18.00)1. "Aristoteles'te Phronesis Kavramı ve Modern Hukukta Muhakeme"Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi (Uluslararası Antalya Üniversitesi H.F, Kamu Hukuku)2. "J. S. Mill'de 'Mutluluğa Hak'kın Aristotelesçi Kökleri"Araş. Gör. Muzaffer Dülger (İstanbul Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Aristoteles'te İnsan İçin İyi Olanın Neliği"Sevil Birbilen (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)05.11.2014 ÇarşambaVII. OTURUM - Birinci Salon (10.00-12.00)1. "Homo Academicus"Prof. Dr. Yasemin Işıktaç (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Yargı Etiği ve Yargıç"Prof. Dr. İsmail H. Demirdöven (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)3. "Etik Kodlar, Ahlak ve Hukuk"Prof. Dr. Mehmet Yüksel (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)4. "Birey, Hukuk ve Ahlâk"Yard. Doç. Dr. Engin Topuzkanamış (Dokuz Eylül Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)VIII. OTURUM - İkinci Salon (10.30-12.00)1. "Normatif Olgu-Bireysel Hak ve Özgürlükler İlişkisinin Felsefi Bağlamı"Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. " 'Gözetleyen'in Hukuku"Yard. Doç. Dr. Cengiz Mesut Tosun (Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)3. "Hukuksal Özgürlüğün Ötesi: Toplumsal Otonomi ve Özgürleşme"Araş. Gör. Toros Güneş Eşgün (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)4. "Akıl Hastalığı Kavramının Tanımlanması Sorunu"Araş. Gör. Serdar Ünver (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)IX. OTURUM - Üçüncü Salon (10.30-12.00)1. "Hukuk ve Şiddet İlişkisi Üzerine"Doç. Dr. Metin Becermen (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)2. "Hannah Arendt'in Hukuk Teorisi"Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günal (Kemerburgaz Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.3. "Walter Benjamin ve Şiddet"Araş. Gör. Dilara Yıldırım (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)4. "Öldürme Üzerine Kısa Bir Not"Av. Tuba Eroğlu (İstanbul Barosu)X. OTURUM - Birinci Salon (13.30-15.00)1. "Kant'ın 'Aydınlanma Nedir? Sorununa Yanıt' Başlıklı Makalesinden HareketleHukuka İlişkin Birkaç Sonuç"Doç. Dr. Ogün Ürek (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)2. "Ceza Hukuku Felsefesine Kısa Bir Giriş: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması"Yard. Doç. Dr. Dr. Altan Heper(Özyeğin Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Dünü ve Bugünüyle Ceza Hukukunda 'Hegel Etkisi' "Araş. Gör. İlker Tepe (Dokuz Eylül Üniversitesi H.F, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)4. " 'Akıl Tutulması'nın Gölgesinde Adalet ve Özgürlük Arayışı"Araş. Gör. Gülçin Ayıtgu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)XI. OTURUM - İkinci Salon (13.30-15.00)1. "Michael Kohlhaas: Hukuktan İhkak-ı Hakka, İhkak-ı Haktan Hukuka"Yard. Doç. Dr. Sercan Gürler(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Yargıç Merhameti ya da Reis Bey'in Merhametsizliği"Yard. Doç. Dr. Rabia Sağlam (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "J. M. Coetzee'nin Barbarları Beklerken Adlı Romanı Bağlamında BaskıyaKarşı Yargıcın Direnme Ethosu"Mehmet Akif Tutumlu (Ankara Hâkimi)4. "Ortaçağ Avrupa Dramasında Deus Ex Machina Kavramı ya da İlahi AdaletinYıkıcılığı Üzerine"Selena Erkızan (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi)XII. OTURUM - Üçüncü Salon (13.30-15.00)1. "Rawls'da Kişi İdesi"Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu (Toros Üniversitesi İİSB Fakültesi, Psikoloji)2. "Hugo Grotius'un Doğal Hukuk Düşüncesi"Doç. Dr. Yıldırım Torun (Yalova Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Sosyal Devletin Felsefi ve Sosyolojik Temelleri"Doç. Dr. Şebnem Gökçeoğlu (Akdeniz Üniversitesi H.F, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)4. "Liberal Bireyciliğin Nüveleri: 17. yüzyıl Sözleşmeci Düşünürlerde 'İnsan' Tasavvuru"Araş. Gör. Türkan Özkan (İzzet Baysal Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler)XIII. OTURUM - Birinci Salon (15.30-17.00)1. "Hukukta Diyalektiği Nasıl Anlamalı?"Yard. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk (İstanbul Bilgi Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Poulantzas'ın İlk Dönem Metinlerinde Hukuk Düşüncesi"Araş. Gör. Dr. Barkın Asal (İstanbul Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Hegel'in Hak ve Özgürlük Çözümlemesine Tarihsel Maddeci Bir Bakış"Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır (Ankara Barosu)4. "Louis Althusser'de Emek Gücünün Yeniden Üretilmesi ve Hukuk İdeolojisi İlişkisi"Zelal Pelin Doğan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.XIV. OTURUM - İkinci Salon (15.30-17.00)1. "Adalet Kavramının Farklı Anlamları Üzerine Bir Değerlendirme"Prof. Dr. Yusuf Karakoç (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk)2. "Jeremy Bentham'ın İdam Cezasına Yaklaşımı"Araş. Gör. Elif Çağla Yıldız (Ankara Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Hayek'te Özgürlük Sorunsalı"Cansu Atilla (İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve H. F Öğrencisi)XV. OTURUM - Üçüncü Salon (15.30-17.00)1. "F Tipi Yaşamlar-Ceza İçinde Ceza: İnsan-Tecrit-İzolasyon"Araş. Gör. Ceren Tuğlu (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Araş. Gör. Çağatay Şahin (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişimi"Araş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, HukukFelsefesi ve Sosyolojisi) / Araş. Gör. Mustafa Berkay Aydın (Orta Doğu TeknikÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)3. "Hukukun Eşitlik Söylemi Perspektifinde Ataerki ve Cinsiyet Ayrımcılığı"Araş. Gör. Özen Kurtuluş (Mersin Üniversitesi, Kadın Araştırmaları)06.11.2014 PerşembeXVI. OTURUM - Birinci Salon (10.00-12.00)1. "Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası"Doç. Dr. Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu (İstanbul Üniversitesi H.F, Hukuk Tarihi)2. "Osmanlı Devleti Tımar Sistemine Bağlı Reayanın Hukuki Statüsü"Yard. Doç. Dr. Ebru Kayabaş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)3. "Tezakir'de Milliyetçilik Kavramı"Ayşe Didem Sezgin(İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü Y.L Öğrencisi)4. "Osmanlıdaki Azınlıkların Statüsünün Tezakir'deki Görünümü"Av. Elif Aslı Akyüz (İstanbul Barosu)XVII. OTURUM - İkinci Salon (10.30-12.00)Türkiye Felsefe Kurumu Aristoteles Oturumu- "Aristoteles, Mutluluğun (Eudaimonia) Yitirilişi ve Günümüz Üzerine"Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)- "Bir İdea Olarak Adalet: Platon ve Derrida ile Adaleti Düşünmek"Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)- "Aristoteles Felsefesi ve Hukukun Önkabulleri: Akıl, Özgürlük ve EşitlikDoç. Dr. Muttalip Özcan (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)XVIII. OTURUM - Üçüncü Salon (10.30-12.00)1. "Hukuk ve Ekonomi İlişkisi: Ticaret ve İnsan Hakları"Araş. Gör. Fatma Süzgün Şahin (Gazi Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Haklara Karşı Kimlikler"Araş. Gör. Ezgi Demir Oralgül (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)3. "Vasıta ve Hedefler Arasındaki İhtilaflar Çerçevesinde 'Adalet Mağdurları' "Osman Sümer (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Yönetimi Doktora Programı Öğrencisi)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.4. "Kent Hakkı ve Kentte Yaşayan İnsan"Deniz Şahin (Ankara Üniversitesi S.B.E, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi)/ Tuğba Deniz (Ankara Üniversitesi S.B.E, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi - Kent ve ÇevreBilimleri- Y. Lisans Öğrencisi)XIX. OTURUM - Birinci Salon (13.30-15.00)1. "Lars von Trier'in Dogville ve Manderlay Filmleri ile Hukuku Düşünmek"Doç. Dr. Sevtap Metin (İstanbul Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)2. "Sanık: Hukuksal ve Sosyolojik Boyutuyla Cinsel Saldırı Suçu"Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba (İstanbul Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Nuremberg Filminin Uluslararası Ceza Hukuku Bağlamında Eleştirisi"Yard. Doç. Dr. Gülay Arslan Öncü (İstanbul Üniversitesi H.F, Genel Kamu Hukuku)XX. OTURUM - İkinci Salon (13.30-15.00)1. "Ebül'ulâ Mardin Cephesinden Cevdet Paşa'nın Hukukçuluğu Sorunu"Araş. Gör. Ali Adem Yörük (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)2. "Tezakir'de Osmanlı Bürokrasisi"Araş. Gör. Aykut Purde (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku)3. "Tezakir'den Hareketle Osmanlıda Islah"Buket Abanoz (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)4. "Osmanlıda Padişah Otoritesinin Tezakir'deki Görünümü"Nur Kalsın (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)XXI. OTURUM - Üçüncü Salon (13.30-15.00)Türkiye Felsefe Kurumu Kant Oturumu- "Kategorik Emperatif Olarak Fair-Play"Prof. Dr. Attilla Erdemli (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)- "Kant ve Epikuros"Prof. Dr. Ş. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)- "Kant'ın Etiğinde Formalizm Tartışması"Doç. Dr. Nebil Reyhani (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)- "Kant ve İnsan Onuru"Araş. Gör. Zeynep İspir (Ankara Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)XXII. OTURUM - Birinci Salon (15.30-17.00)1. "Santos ve Mitos: Hukuk-Gerçeklik-Kültür İlişkisi"Doç. Dr. Güncel Önkal (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)2. "Hukukta Sosyal Psikoloji"Dr. F. Ceren Akçabay (Marmara Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Leon Petrazycki ve Hukukun Gerçekliği Sorunu: Bir Psikolojik Hukuk Kuramı"Araş. Gör. Umut Koloş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)4. "Öngörülebilirlik Bağlamında Ceza Hukuku İçtihatları ve İçtihatlarınSağlaması Gereken Hukuki Güvenlik"Cengiz Otacı (Yargıtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi)5. "Hukuki Süje Kavramı ve Karakter Aşınması"Zeki Öcal (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.XXIII. OTURUM - İkinci Salon (15.30-17.00)1. "Ahmet Cevdet Paşa'dan Hareketle Kanun Fikrinin Osmanlıdaki HukukunDönüşümüne Etkisi"Yard. Doç. Dr. Halit Uyanık (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku)2. "Tezakir'den Örneklerle Osmanlı'da Eşitlik Anlayışı"Said Doğrul (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)3. "Tezakir'de Saray Kadınlarının Sosyal ve Ekonomik Konumu"Banu Akşahin (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)4. "Tezakir Işığında Bosna"Halil Çiçekfidan (İstanbul Üniversitesi S.B.E, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)XXIV. OTURUM - Üçüncü Salon (15.30-17.00)Türkiye Felsefe Kurumu Rawls Oturumu- "Dworkin'in Rawls Eleştirisi Üzerine Düşünceler"Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)- "Tarafsız Bakış Açısı Olarak Rawls'un Bilmezlik Peçesi"Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)- "Rawls'un Sözleşmeci Kuramının Feminist Eleştirisi"Yard. Doç. Dr. Fatma İrem Çağlar (Özyeğin Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)- "The Law of Peoples'ın İnsan Hakları Temelinde Eleştirel Bir Değerlendirmesi"Dr. Nermin Yavlal Gedik07.11.2014 CumaXXV. OTURUM - Birinci Salon (10.00-12.00)1. "Tarık Özbilgen'in Hukuk Başlangıcı Kitabı Çerçevesinde Dil Anlayışıve Terim Tercihi"Prof. Dr. Fethi Gedikli (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi)2. "Hukuk Öğreniminde ve Hukuk Uygulamalarında Hukuk Felsefesinin Yeri veÖnemi: Felsefe-Hukuk İlişkisi Açısından Bir Değerlendirme"Prof. Dr. Ali Taşkın (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe)3. "Tam Gün Yasasından Hukuk Öğretimine: Sosyolojik Bir İrdeleme"Doç. Dr. Sedat Çal (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku)4. "Türkiye'de Kriminoloji Eğitimi ve Kriminolojik Araştırmaların SuçPolitikalarına Yön Vermede Yeter(siz)liği"Yard. Doç. Dr. Tuba Topçuoğlu (İstanbul Üniversitesi H.F, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)XXVI. OTURUM - İkinci Salon (10.30-12.00)1. "Demokrasinin Temeli Olarak İnsan Hakları"Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe)2. "Mekansal Yarılma ve Sosyal Farkındalık İlişkisi"Öğr. Gör. Fulya Şenay Avcı (Erzincan Üniversitesi, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü)3. "Hukukçuluğun Aktivist Boyutu ve Toplumsal Muhalefet"Av. Tuğba Çise Çakırkaptan (İstanbul Barosu)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.XXVII. OTURUM - Üçüncü Salon (10.30-12.00)1. "Hukuk ve Adalet: Türkiye'de Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ÜzerineBir İnceleme"Doç. Dr. Verda İrtiş (Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)2. "Sokak Çocuklarının Kişisel ve Ailevi Özellikleri"Doç. Dr. Mehmet Özbaş (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri)3. "Çocuğun Cinsel İstismarı: Eski Bir Trajediye Güncel Sosyolojik Bir Bakış" -Yard. Doç. Dr. Müjdat Avcı(Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)4. "19. Yüzyıl Avrupası'nın Gizemli Yabanıl Çocuğu: Kaspar Hauser Vakası" -Araş. Gör. Harun Bodur(Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)XXVIII. OTURUM - Birinci Salon (13.30-15.00)1. "Çıkar Amaçlı Akıl ve Namaz İlişkisi"Prof. Dr. Kayhan Mutlu (Turgut Özal Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)2. "Alevî Cemlerindeki Halk Mahkemelerinin Yapısına Köy-Kent ve AlmanyaÖlçekli Kısa Bir Bakış"Araş. Gör. Çağatay Şahin (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Satılık Gelinler: Türkiye'de Berdel Sorunu"Araş. Gör. Yiğit İltaş (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)XXIX. OTURUM - İkinci Salon (13.30-15.00)1. "Hukukun Kamusu, Siyasetin Kamusu"Yard. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi)2. "Avukat Dediğin Sokrates Gibi Savunur"Araş. Gör. Osman Vahdet İşsevenler (Yalova Üniversitesi H.F, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)3. "Vatandaşlık Bağı Olarak Dostluk"Araş. Gör. İrem Burcu Özkan(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)XXX. OTURUM - Üçüncü Salon (13.30-15.00)Hart OturumuOturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Sercan Gürler(İstanbul Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Doç. Dr. Sevtap Metin(İstanbul Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Doç. Dr. Ertuğrul Uzun(Anadolu Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Araş. Gör. Oğuzhan Bekir Keskin(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir.XXXI. OTURUM - Birinci Salon (15.30-17.00)Yuvarlak Masa ToplantısıBaşlık: Hukuk Felsefesini AnlatmakModeratör: Yard. Doç. Dr. Ahmet Halûk Atalay(Anadolu Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Raportörler: Yard. Doç. Dr. Kasım Akbaş(Anadolu Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Araş. Gör. Melike Belkıs Aydın(Anadolu Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Açılış Konuşması: Doç. Dr. Ertuğrul Uzun(Anadolu Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi;Kasım Akbaş, Ahmet Halûk Atalay, Melike Belkıs Aydın,Ertuğrul Uzun adına)Katılımcılar:Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz(Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Prof. Dr. Yasemin Işıktaç(İstanbul Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan(İstanbul Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ(Galatasaray Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Prof. Dr. Gülriz Uygur(Ankara Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Yard. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk(Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Yard. Doç. Dr. Rabia Sağlam(Kocaeli Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Yard. Doç. Dr. Engin Topuzkanamış(Dokuz Eylül Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)Yard. Doç. Dr. Fatma İrem Çağlar(Özyeğin Üniversitesi H. F., Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)XXXII. OTURUM - İkinci Salon (15.30-17.00)1. "İdari Yargıda Hakimin Hukuk Yaratması"Yard. Doç. Dr. Nilay Arat (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku)2. "Mesleki Kimlik Olarak Savcılığın Savcıların Toplumsal İlişkilerineEtkisi: Bir Tecrit HikayesiAraş. Gör. Gözde Aytemur Nüfusçu (Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji)3. "Yargı Diplomasisi"Mustafa Kutlu (Ankara Hâkimi)Oturum başkanlığı, özel olarak belirtilmemişse, o oturumdaki en kıdemli katılımcı tarafından yürütülecektir
Diğer Haberler