DUYURULAR

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

1053 görüntülenme
26/09/2013
HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 26 Eylül 2013 Perşembe 09:00     26 Eylül 2013  PERŞEMBE   Resmî Gazete   Sayı : 28777     TEBLİĞ   Adalet Bakanlığından:   HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ   Amaç ve kapsam   MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.   Dayanak   MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   Bilirkişi ücreti   MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.   Giderler   MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.   Bilirkişi ücretleri   MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.     a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  150,00 TL b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  150,00 TL c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL 2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.   Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret   MADDE 6 - (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.   Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması   MADDE 7 - (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.   Seri dosyalarda bilirkişi ücreti   MADDE 8 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.   Ücretin ödenmesi   MADDE 9 - (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.   Uygulanacak tarife   MADDE 10 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.   Yürürlük   MADDE 11 - (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer.    
Diğer Haberler