DUYURULAR

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile ilgili Yargıtay Kararı

1280 görüntülenme
30/10/2014
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile ilgili Yargıtay Kararı Daire:8 Tarih:2014 Esas No:2014/24026 Karar No:2014/22175 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:5271 SK 231/5 İlgili Kavramlar:HAGBT.C.YARGITAY8. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M IEsas No : 2014/24026 HÜKÜMLÜKarar No : 2014/22175Tebliğname No : 8 - 2014/152088İNCELENEN KARARIN;MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza MahkemesiTARİHİ : 19/03/2014NUMARASI : 2013/902 (E) ve 2014/177 (K)HÜKÜMLÜ : ......SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılıkHÜKÜM : Hükümlülük ve müsadereTEMYİZ EDEN : HükümlüGereği görüşülüp düşünüldü:Hükümlü hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra deneme süresi içerisinde suç işlenmesi nedeniyle, hükmün açıklanmasına ilişkin kararlar, 5728 sayılı Yasanın geçici 1/2. madde ve fıkrası ile 5275 sayılı Yasanın 98. ila 101. maddeleri uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığı gibi itiraz üzerine verilen kararın da kesin olması nedeniyle, hükümlünün temyiz isteminin (REDDİNE), mercide yanılma nedeniyle CMK.nun 264. maddesi gözetilerek hükümlünün isteminin itiraz olarak kabulüyle gereğinin mahallinde yerine getirilmesi için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 14.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
Diğer Haberler