DUYURULAR

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

1119 görüntülenme
05/07/2013
Daire:15 Tarih:2012 Esas No:2011/14924       Karar No:2012/40194 Kaynak:uyap İlgili Maddeler:155/2 İlgili Kavramlar:Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ  : 18/06/2008 NUMARASI        : 2005/177 (E) ve 2008/304 (K) SANIK   : Murat SERT SUÇ       : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma HÜKÜM               : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN    : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE     : Onama   Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Somut olayda; kamyon sürücüsü olan sanığın Irak'a götürmek üzere yüklediği müştekiye ait gazyağını satmak suretiyle menfaat temin ettiği anlaşılmakla, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun subut bulduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ             : 18/06/2008 NUMARASI             : 2005/177 (E) ve 2008/304 (K) SANIK       : Murat SERT SUÇ            : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma HÜKÜM  : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN         : Sanık müdafii TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE      : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Somut olayda; kamyon sürücüsü olan sanığın Irak'a götürmek üzere yüklediği müştekiye ait gazyağını satmak suretiyle menfaat temin ettiği anlaşılmakla, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun subut bulduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler