DUYURULAR

Ensest ilişkiye 30 yıla kadar hapis cezası

5127 görüntülenme
05/06/2014
Ensest ilişkiye 30 yıla kadar hapis cezası Düzenleme, ensest ilişkinin rıza ile olması ile zorla olması arasında fark gözetmiyor.   TCK 102. Maddede yeni tasarı ile yapılan değişiklikler TCK 102. Maddenin Mevcut Hali Cinsel Saldırı MADDE 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. (3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Maddenin tasarıdaki haliCinsel  Saldırı MADDE 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda,  oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. (3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, e) İnsanların zorunlu olarak bir arada yaşamak zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Yeni düzenleme ile getirilen yenilikler 102 inci maddenin mevcut halinde 1 inci fıkradaki ceza iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ikenyeni düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırıldı ve 5 yıldan on yıla kadar hapis cezası oldu. Cinsel saldırı suçunun ani hareketle işlenmesi Fıkraya "Fiilin ani hareketle işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir." cümlesi eklendi. Bu yeni düzenleme ile cinsel saldırı suçuna yeni bir suç türü eklenmiş oldu. Cinsel saldırıyıani bir hareketle gerçekleştirme suçu. 20 yıl hapis cezası İkinci fıkradaki cezada yeni bir düzenleme yapıldı.  Fıkranın mevcut halinde ceza yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezası iken yeni düzenlemede "oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur." denilerek cezanın asgari haddi yedi yıldan oniki yıla çıkarılırken cezanın üst sınırı hakimin takdirine bırakıldı. Bu düzenlemeden anlaşılan hakimin takdir edeceği en az ceza oniki yıl, üst sınır ise süreli hapis cezalarının üst sınırı olan 20 yıl olarak uygulanabilecektir. 3. fıkranın kapsamı genişletildi 3 inci fıkranın kapsamı genişletildi. Mevcut fıkranı 3/C maddesinde " Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı," denilirken yeni düzenleme ile  "Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,"  şeklinde kapsam genişletildi. Yeni düzenleme ile üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen, evlatlıksuçun kapsamına alındı.  Ensest ilişkiye 30 yıl hapisEnsest ilişkinin 102/2 şeklinde gerçekleşmesi halinde teorik olarak ceza 30 yıl olacaktır.
Diğer Haberler