DUYURULAR

DUYURU NO:2014/58

1152 görüntülenme
13/06/2014
  Ankara 13.06.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/58 Konu: TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu'nda mesleğimize yönelik düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 5 Haziran 2014 tarihli yazısı ile aynı gün öğleden sonra yapılacak görüşmelerine davet edildiğimiz ve daha önce hiçbir şekilde Türkiye Barolar Birliği'nin görüşüne gönderilmemiş olan ve kamuoyuna da Soma faciasının yaralarını sarma amaçlı sosyal güvenlik düzenlemeleri olarak açıklanan "torba tasarı" niteliğindeki "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"hakkındaki alt komisyon görüşmeleri 12 Haziran 2014 gecesi tamamlanmıştır. Genel Sekreterimiz ve Hukuk İşleri Müdür Yardımcımız tarafından temsil edildiğimiz görüşmelerde, son dönemde yeni bir yasa yapma yöntemi olarak yasama sistemimize "kazandırılan" "torba tasarı" uygulamasının neleri gerçekleştirebildiği yakından izlenmiş, amaç ve başlıkla hiç ilgisi olmayan maddelerin tasarıda bulunduğu ve ayrıca alt komisyon görüşmeleri sırasında onlarca önerge ile bir çok ilgisiz düzenlemenin de tasarıya eklendiği görülmüştür. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Muş tarafından verilen önerge iktidar partisi milletvekillerinin oyları ile kabul edilerek Avukatlık Kanunumuzun Türkiye Barolar Birliği'nin yönetmelik çıkarma yetkisini düzenleyen 182 nci maddesi değiştirilmiş ve maddeye; "Ancak, yönetmelikle veya düzenleyici bir işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim düzenlenemez" fıkrası eklenmiştir. Anlaşılacağı gibi bu değişiklikle yapılmak istenilen, tüm baro başkanlarımızın da son Baro Başkanları toplantısında desteklerini belirttikleri staja başlangıç ve staj başarı değerlendirmelerinin Birliğimiz tarafından ÖSYM Başkanlığına veya Yüksek Öğretim Kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılmasının önüne geçmek ve bu konudaki yönetmelik değişikliğimizin Resmi Gazete'de yayımlanmaması üzerine Başbakanlık aleyhine açtığımız davada Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2014/452 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasını engellemektir. "Torba Tasarı" da ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vekalet pulundan muaf olduğuna ilişkin düzenleme de bulunmaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 17 Haziran 2014 Salı günü toplanacaktır.Barolarımızın ve tüm meslektaşlarımızın; Avukatlık sınavının yasamızdan çıkarılmasına ilişkin yasayı iptal eden Anayasa Mahkemesi kararına karşın yasal düzenlemenin yapılmaması nedeni ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne tanınan yönetmelikle mesleğe giriş sınavını düzenleme yöntemini bizim de mesleğe girişte yaşanan ve kaldırılamaz boyutlara ulaşan artış karşısında uygulamak zorunda olduğumuzu, Vekalet pulunda yapılacak herhangi bir sınırlamanın meslektaşlarımızı; staj kredisi, stajyerlerin sosyal güvenlik primlerin ödenmesi, munzam emeklilik, sağlık yardımı gibi çok önemli desteklerden yoksun bırakacağını, Sayın milletvekilleri nezdinde dile getirip takipçi olmaları gerekmektedir. İlginizi önemle ve ivedilikle diler, saygılar sunarım.   Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı
Diğer Haberler