DUYURULAR

Duyuru 2014/99

1238 görüntülenme
03/12/2014
  Ankara 26.11.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/99 Danıştay 8.Dairesinin 04.07.2014 tarih ve E.2014/898 sayılı dosyasında verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine; 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi ile 21 inci maddesinde, "Ücret Tarifesi" bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci ve 18 inci maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife"26.11.2014 günlü ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.     Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı   Eki: 1
Diğer Haberler