DUYURULAR

Duyuru 2014/20

1050 görüntülenme
07/03/2014
  Ankara 05.03.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/20 Türkiye Barolar Birliği 12.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110.maddesinin Birliğimize yüklediği "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" yükümlülüğü uyarınca ölümcül hasta olan tutukluların tahliyesi konusunda faaliyet gösterecek bir çalışma grubu kurulması konusunda Birliğimiz Yönetim Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak; Meslek sorunları hakkında TBB 12.Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanına, delegelerimiz tarafından verilen önerge; Yönetim Kurulumuzun 07.12.2013 günlü toplantısında görüşülmüş, Ölümcül Hasta Tutuklular konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Başkan Yardımcımız Av.Başar Yaltı'nın görevlendirilmesine ve önereceği Barolardan komisyon oluşturulması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine, Başkanlık Divanımızın 24.02.2014 günlü toplantısında ise ölümcül hasta tutuklular konusunda oluşturulması gereken komisyonun, Av.Başar Yaltı (Başkan), Av.İzzet Varan (Başkan Yrd), Av.Yurdagül Gündoğan (Üye), İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, İnceleme Yapılacak Cezaevinin Bulunduğu Yer Baro Temsilcisi, Çağdaş Hukukçular Derneği Temsilcisi Av.Güçlü Sevimli ve İnsan Hakları Derneği Temsilcisinden; oluşturulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.   Avukat Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Diğer Haberler