DUYURULAR

Dinleme kararı verilen suç dışında başka bir suçtan dinlemeye dayalı ceza verilemez

1776 görüntülenme
26/02/2013
Uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle verilen dinleme kararı sonrası, telefonu dinlenen kişiler hakkında örgüt suçu iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararını bozdu. Karar kesinleşirse dinleme kararı hangi konuda verilmişse mahkûmiyet de o suçlardan verilecek YARGITAY 10. Ceza Dairesi, telekulak kriterlerini belirleyecek bir karara imza attı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, S.A., S.A., V.A., H.O.Ç., O.G.C., M.S.C., S.C. ve Y.Y. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak' ile 'suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından mahkûmiyet kararı verdi. Karar temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, ise kararı emsal olacak bir gerekçeyle bozdu. Bozma kararında sanıklar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla telefon dinleme kararı alındığına dikkat çekilerek, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olmak suçları yönünden dinleme kararı bulunmadığından sözü edilen telefon dinlemeleri delil olarak kullanılamaz" dedi. YASAYA AYKIRI Kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanıklar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu nedeniyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararları alınmıştır. Bu kararlara dayanılarak dinlenen telefon görüşmeleri ancak 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu yönünden delil olarak kullanılabilir. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma' suçları yönünden dinleme kararı bulunmadığından, sözü edilen telefon konuşmaları bu suçlarda delil olarak kullanılmaz. Öte yandan, CMK'nın 135. Maddesi'nin 6. fıkrası uyarınca, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hükümler 'suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma' suçu için uygulanamaz." EMSAL OLACAK Davaya konu olayda, örgüt oluşturmak için sanıkların sayısı yeterli olmasına rağmen suç işleme iradelerinde devamlılık ve aralarında hiyerarşik ilişki bulunduğuna ilişkin delil olmadığına vurgu yapan Yargıtay, "TCK'nın 220. Maddesi'nde düzenlenen 'suç işlemek için örgüt kurma' ve dolayısıyla 'suç işlemek için kurulan örgüte üye olma' suçlarının unsurlarının oluşmadığı, hukuka aykırı delil niteliğindeki telefon konuşmalarının bu suçlar yönünden hükme esas alınamayacağı gözetilmeden, sanıkların bu suçlardan beraatleri yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi, yasaya aykırıdır" dedi. Yargıtay'ın verdiği karar kesinleşirse emsal olacak ve mahkemeler, hangi konuda dinleme kararı verilmiş ise sadece o suçlardan mahkûmiyet kararı verebilecek.    
Diğer Haberler