DUYURULAR

Danıştay, Duruşmalı davalarda Avukat fazla ücret alabilir

1164 görüntülenme
14/11/2014
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, avukatların duruşmalı davalarda daha fazla ücret almasını öngören hükümlerinin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki ilk derece görülen davalarda, duruşmalı ve duruşmasız davalar için belirlenen ücret kısmının yürütmesini durdurmuştu. Dairenin gerekçesinde, duruşmalı davalarda ödenecek ücretin, duruşmasız davalarda ödenecek ücretin iki katı olarak belirlenmesinden sonra, uyuşmazlığın niteliği gerektirmediği halde duruşma talebinde bulunulmasına neden olunabileceği vurgulanmıştı. Gerekçede, "Sadece daha fazla avukatlık ücreti alabilmek için duruşma talebinde bulunulmamasını özendirici miktarda avukatlık ücreti belirlenmesi gerekirken, duruşmalı ve duruşmasız dava dosyalarında iki katı belirlenen ücretin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup anılan kuralın da yürütmesinin durdurulması gerekmektedir" denilmişti. Türkiye Barolar Birliği itiraz etti Danıştay 8. Dairesinin bu kararına, Türkiye Barolar Birliği itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı kabul ederek, avukatların duruşmalı davalarda daha fazla ücret almasını öngören tarifenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti ve Danıştay 8. Dairesinin bu kısım yönünden verdiği yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Kurul'un gerekçesinde, şartları, esasları ve karar süreci ayrıca düzenlenen ve avukatın ayrı bir hazırlık süreci içinde emek ve çaba sarf ederek söz almak suretiyle iddia ve savunmalarını sunduğu duruşmalı uyuşmazlıklar için daha fazla avukatlık ücreti belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, "Kaldı ki tarifenin bütünü, duruşma süreci ve duruşma için gösterilecek emek ve çaba dikkate alındığında duruşmalı uyuşmazlıklar için farklı ücret öngörülmesi hukukun ve hakkaniyetin bir gereğidir" denildi. "Varsayıma dayalı gerekçe kabul edilemez" Kurul'un gerekçesinde, Danıştay 8. Dairesinin, "uyuşmazlığın niteliği gerektirmediği halde duruşma talebinde bulunulmasına neden olunabileceği, daha fazla avukatlık ücreti alabilmek için duruşma talebinde bulunulmamasını özendirici miktarda avukatlık ücreti belirlenmesi gerekirken, duruşmalı ve duruşmasız dava dosyalarında iki katı belirlenen ücretin hukuka aykırı olduğu" yönündeki gerekçesinin, belli bir meslek grubunun mesleğin icrası sırasında gösterebileceği davranış biçimi üzerinden bir varsayıma dayandığından kabul edilebilir bulunmadığı vurgulandı. Duruşmalı uyuşmazlıklar için öngörülen avukatlık ücretinin hangi ölçülerde kaldığı takdirde, usul ekonomisine aykırı olarak duruşma isteminde bulunulmasını özendirici olup olmayacağını tespit etmenin hukuken olanaklı olmadığı kaydedilen gerekçede, şu tespitler yapıldı: "Bu duruma göre, idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki ilk derece görülen davalar için asgari avukatlık ücretinin saptanmasında duruşma yapılması kıstas alınarak, uyuşmazlığın duruşma yapılarak çözümlendiği davalar için, duruşma yapılmadan uyuşmazlığın çözümlendiği davalara nazaran daha fazla avukatlık ücreti öngörülmesi suretiyle düzenleme yapılmasında hukuka aykırılık görülmemiştir." İdare ve Vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için duruşmasız ise 750, duruşmalı ise bin 500, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için duruşmasız ise bin 500, duruşmalı ise 3 bin lira avukatlık ücreti alınacak.
Diğer Haberler