DUYURULAR

Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2011/23828 Karar No:2012/6944 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:TCK 89,22/3 İlgili Kavramlar:BİLİNÇLİ TAKSİRDE TCK 50/4 Md. UYGULANMAZ

1156 görüntülenme
15/05/2013
15 Mayıs 2013 Çarşamba 14:03  T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/23828 Karar No : 2012/6944 Tebliğname No : 8 - 2008/117235 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 12/04/2007 Numarası : 2005/1003 - 2007/181 Sanık : R.G Suç : Taksirle Yaralama Suç Tarihi : 10/06/2005 Hüküm :TCK'nın.89/4,22/3,62/1,50/4,50/1-a,52/2-4.maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki Düşünce : Bozma Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bilinçli taksirle hareket edip mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle yapılan yargılama sonunda tayin edilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının kısa süreli olmadığı ve 5237 sayılı TCK'nın 50/4. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeksizin adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır. Sanık müdafinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak; Sanık hakkında kurulan hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK'nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeple 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan V. S. TARHAN Üye M. BERBER Üye G. YALVAÇ Üye S. ÖZTÜRK Üye M. M. YÖNDER Kararına uygundur F/A Yazı İşl.Md. T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/23828 Karar No : 2012/6944 Tebliğname No : 8 - 2008/117235 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 12/04/2007 Numarası : 2005/1003 - 2007/181 Sanık : R.G Suç : Taksirle Yaralama Suç Tarihi : 10/06/2005 Hüküm :TCK'nın.89/4,22/3,62/1,50/4,50/1-a,52/2-4.maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık müdafii Tebliğnamedeki Düşünce : Bozma Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığın bilinçli taksirle hareket edip mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu olay nedeniyle yapılan yargılama sonunda tayin edilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının kısa süreli olmadığı ve 5237 sayılı TCK'nın 50/4. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeksizin adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır. Sanık müdafinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak; Sanık hakkında kurulan hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK'nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın tür ve miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeple 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan V. S. TARHAN Üye M. BERBER Üye G. YALVAÇ Üye S. ÖZTÜRK Üye M. M. YÖNDER Kararına uygundur F/A Yazı İşl.Md.
Diğer Haberler