DUYURULAR

Çocuk mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

1098 görüntülenme
31/10/2013
Çocuk mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin, çocuk ağır ceza mahkemeleri için, o yer ağır ceza mahkemesi yargı çevresi ile çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin ise kurulduğu il veya ilçenin Asliye Ceza Mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine karar verdi. 30 Ekim 2013 Çarşama 08:00   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 9/10/2013 Tarihli ve 801 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Ekim 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi   : 09/10/2013 Karar No      : 801 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden gözden geçirilerek, yargı çevrelerinin çocuk ağır ceza mahkemeleri için o yer ağır ceza mahkemesi yargı çevresi ile, diğer çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin ise kurulduğu il ve ilçenin asliye ceza mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesini teklif eden yazısı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 09/10/2013 tarihli gündeminde görüşülmüştür. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 15'inci maddesinde coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 27'nci maddesi ile de coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karar verileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda daha önce kurulan çocuk mahkemelerinin yargı alanları coğrafi durumları ve iş yoğunlukları dikkate alınarak bulundukları il veya ilçenin mülki sınırları, ağır ceza yargı çevresi veya asliye ceza mahkemesi yargı çevresi esas alınarak belirlenmiştir. Ülke genelindeki çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı alanlarının belirlenmesinde farklı esasların benimsenmiş olmasının kimi zaman uygulamada tereddütlere yol açtığı dikkate alınarak 5235 sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi amacıyla ilgili mahkemelerin iş yükü ve coğrafi durumları dikkate alınarak Adalet Bakanlığının teklifinin kabulü ile; 1 - Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin daha önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen tüm kararlarının kaldırılmasına, 2 - Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin, çocuk ağır ceza mahkemeleri için o yer ağır ceza mahkemesi yargı çevresi ile, çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin ise kurulduğu il veya ilçenin asliye ceza mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine, 3 - Derdest olan davalara kesinleşinceye kadar halen görüldükleri mahkemeler tarafından bakılmasına, 4 - 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi gereğince kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.    
Diğer Haberler