DUYURULAR

CMK’DA GÖREV ALAN MESLEKTAŞLARIMIZA DUYRULUR

975 görüntülenme
15/01/2013
  Konu: 06.12.2012 tarihli Adana Barosu Başkanlığı'na hitaben yazılan Baronet sisteminde farklı puanlama sistemi getirilmesine dair birkısım avukatlarca verilen dilekçe hakkında.   06.12.2012 tarihli Adana Barosu Başkanlığı'na hitaben yazılan dilekçe Baromuz Yönetim Kurulunun 10.01.2013 tarihli oturumunda karara bağlanmış olup Adana Barosu CMK Komisyonunun da görüşleri alınarak, iş bu talebin oyçokluğu ile reddedilmesine karar verilmiştir.   06.12.2012 tarihli dilekçede özetle  CMK görevlendirilmelerinde mesleki kıdeme göre pozitif ayrımcılık yapılarak mesleğe yeni başlayan meslektaşlara daha fazla görevlendirme yapılması 0-5 yaş, 5-10 yaş ve 10-15 yaşlar arasında görev listesine kayıtlı avukatlara Baronet  sisteminde farklı puanlama sistemi getirilmesi talep edilmiştir.  CMK görevlendirmeleri Barolar tarafından gönüllü avukatlar arasında atanarak yapılmakta ise de kanuni dayanağını CMK ve CMK yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. CMK görevlendirmelerinin  gönüllük esasına dayalı olması baroya kayıtlı her avukatın talep etmesi halinde ve gerekli eğitim ile sertifikanın alınması sonrasında CMK da görev almasını mümkün kılmaktadır. Baromuzda alınan karar gereği görev dağıtımı 2011 yılından itibaren otomatik robot sistemi olan BARONET sistemi ile en adil şekilde yapılmaktadır. CMK görevi gönüllülük esasına göre yapılan bir hukuki yardımdır. CMK müdafi sistemini getirirken kanun gerekçesinin asıl amacı yaşı küçük çocukların, bedensel ve zihinsel engelliler ile maddi gücü olmayan vatandaşların adil yargılanması, hukuki yardım alarak kendisini mahkemede temsil edebilmesi bağlamında bir insan hakkı olarak ortaya çıkmıştır. Hal böyleyken gönüllülük esasına göre yapılan işin sadece maddi olgu olarak algılanmaması gerekmektedir.  CMK görevlendirmelerinde Anayasanın eşitlik ilkesi gereği, CMK  ve CMK yönetmeliği hükümleri ile Baromuz CMK iç yönergelerinde bir kısım meslektaş lehine veya aleyhine  kıdem veya farklı bir kriterlerle uygulama yapılması kanunen de mümkün değildir.  Yapılan talep ancak bir kanuni düzenleme ile mümkündür. Halihazırdaki yürürlükteki mevzuata göre bu talep mümkün değildir. Kanunun verdiği bir hakkın Baronun alacağı bir karar ile ortadan kaldırılması mümkün olmadığı gibi eşitlik ilkesine ,mevzuata ve usule de uygun değildir. CMK Baronet sistemi SDD şirketi tarafından hizmet vermektedir. Talepteki gibi CMK gönüllü avukat listesinin 3 kısma ayrılarak sistemde farklı puanlama yapılması da teknik olarak mümkün değildir. Yapılan araştırma ve görüşmelerde de hiçbir baronun böyle bir uygulama yoluna gitmediği ve sistemde böyle bir pozitif ayrımcılık talebinin uygulanmadığı anlaşılmıştır. Günümüz şartlarında 100 ü aşkın hukuk fakültesinin olması her yıl Baromuza yüzü aşkın meslektaşımızın katılıyor olması genç meslektaşlarımızın olduğu gibi diğer kıdemli meslektaşlarımızı da doğrudan etkilemektedir. Bir çok kıdemli meslektaşımızın da maddi sorunlarla hayat standardının azaldığı bilinmektedir. Asıl sorun bir kısım meslektaş lehine 1-2 fazla görev almasını sağlamak dışında alınan Cmk ücretlerinin angarya yasağı da gözetilerek asgari ücret seviyesine çıkartılması, Cmk ücretlerinden yapılan kesintilerin kaldırılması, Cmk ücretlerinden kdv alınmaması, yapılan masraf giderlerinin tam olarak ödenmesi ve meslek içi eğitimin arttırılması olması daha önemli ve elzemdir. Talep edilen kıdeme göre puanlandırma dışında yapılan farklı yorumlarda da her ne kadar gelir seviyesine bakılarak veya vergi kayıtlarına bakılarak bir puanlama sistemi yapılması da dillendirilmiş ise de bu talep de ne hukuken ne de etik olarak mümkün değildir.  Hukuki yardımda bulunan avukatın belli bir bilgi birikimi ve kıdeme sahip olması hukuksal yargılama için olmazsa olmazlardandır. Meslekte yıllarını harcamış meslektaşların iş bu bilgi birikimi ve tecrübesinin dışlanması etik olmadığı gibi adil de değildir. Tüm bu sebepler ışığında başta Anayasanın eşitlik ilkesi ve sair kanun ve yönetmelikler gereği yapılan talep Baro Yönetim Kurulumuzca   degerlendirilip talebin REDDİ yönündeki oy çokluğu ile alınan kararımız CMK  da görev alan meslektaşlarımıza duyurulur.10.01.2013   ADANA BAROSU YÖNETİM KURULU                                                                                         
Diğer Haberler