DUYURULAR

Boşanma kararı kesinleşmeden sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eş kusurludur

998 görüntülenme
05/08/2013
Yargıtay 2.Hukuk Hukuk Dairesi 2012-18738 esas ve 2013-4757 karar sayılı 25.02.2013 tarihli kararı -Boşanma Davası -Sadakat Yüümlülüğü Özet: Evlilik birliğinde eşlerin sadakat yükümlülüğü,  birlik devam ettiği sürece aranır. Boşanma yönünde oluşan karar kesin hüküm halini almadan, eşlerden birinin bu yükümlülüğe aykırı davranış  gerçekleştiği takdirde, davacının açılmasından sonra da olsa, o taraf bakımından kusur oluşturur ve boşanmanın fer-i sonuçlarına etkili olur. (4721. S.Y. M.K. 18573 maddesi ) ( 6100 S.Y. HMK 172 ve 174 maddeleri) Boşanma yönünde oluşan karar henüz kesinleşmeden, davacı ( kadın )'ın bir başka erkekle düğün yaptığına ilişkin fotoğraflar temyiz aşamasında dosyaya sunulmuştur. Evlilik birliğinde eşlerin sadakat yükümlülüğü ( MK. md. 185/3 ) birlik devam ettiği sürece aranır. Boşanma yönünden oluşan karar kesin hüküm halini almadan, eşlerden birinin bu yükümlülüğe  aykırı davranışı gerçekleştiği takdirde, davanın açılmasından sonra da olsa, o taraf bakımından kusur oluşturur  ve boşanma fer'i sonuçlarına etkili olur. .... ...... Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ) bozma sebebine göre davalı ( koca )'nın  davacı kadının kabul edilen boşanma davası ile fer'ilerine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik  incelenmesine yer olmadığına....
Diğer Haberler