DUYURULAR

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçların İçtimai , Zincirleme Suç, Suçun Mağduru, Davaların Birleştirilmesi

1404 görüntülenme
18/06/2014
  T.C. YARGITAY Sekizinci Ceza Dairesi E:2013/16424 K:2014/9992 T: 21.04.2014   Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçların İçtimai Zincirleme Suç Suçun Mağduru Davaların Birleştirilmesi   Özet: 5237 sayılı TCK.nın 245/1. maddesinde yazılı suçun mağdurunun kart sahibi olduğu ve aynı kişiye ait bankamatik kartı ile değişik zamanlarda nakit çekimi yapılmasının zincirleme suç oluşturduğu nazara alınarak, mükerrer cezalandırılmanın önlenmesi açısından farklı ilçelerde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili dosyalar getirtilerek incelenmesi, mümkün olduğu takdirde davaların birleştirilmesi, aksi halde bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örnekleri dosya içerisine alınıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmelidir. (5237 s. TCK m. 43/1, 245/1) (5271 s. CMK m. 8/1) Gereği görüşülüp düşünüldü: I-Sanığın, katılana ait kredi kartı ile farklı tarihlerde Keşan ve Sakarya'da bulunan ATM'lerden nakit çekim yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada; sanığın, Sakarya'da yaptığı nakit çekim işlemi ile ilgili olarak dosyanın tefrik edildiği ve Keşan ilçesinde yaptığı işlemlerle ilgili olarak incelemeye konu davanın açıldığı, sanık hakkında Sakarya'da yaptığı nakit çekim ile ilgili olarak ise Hendek Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/407 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın halen devam ettiği anlaşılmış olup, davaya konu olayda TCK.nın 245/1. maddesinde yazılı suçun mağdurunun kart sahibi olduğu ve katılana ait aynı kartla işlemlerin yapıldığı gözetildiğinde, mükerrer cezalandırılmanın önlenmesi açısından Hendek Asliye Ceza Mahkemesinin ilgili dosya getirtilerek incelenmesi, mümkün olduğu takdirde davaların birleştirilmesi, aksi halde bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örnekleri dosya içerisine alınıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması, II-Uygulamaya göre de; 1- Sanığın, katılana ait bankamatik kartı ile değişik zamanlarda, nakit çekim yapmasının zincirleme suç oluşturduğu gözetilerek, hakkında TCK.nın 245/1. maddesi uyarınca hükmedilen cezadan TCK.nın 43. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, 2- 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nın 50/6. madde ve fıkrasında yer alan "yaptırım" ibaresinin "tedbir" olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nın 106. maddesinin 4 ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, infazda yetkiyi kısıtlayacak şekilde hürriyeti bağlayıcı ceza yanında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına karar verileceğinin belirtilmesi, 3- 5237 sayılı TCK.nın 53/3. madde ve fıkrası uyarınca, sanığın yalnızca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar kısıtlama uygulanabilecek iken, kendi altsoyu dışındakiler üzerindeki yetkilerini de kapsayacak şekilde uygulama yapılması, Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
Diğer Haberler