DUYURULAR

Avukatlık Yasası Değişikliği Çalışmaları.

1109 görüntülenme
22/04/2014
  Ankara 18.04.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/39 Konu : Avukatlık Yasası Değişikliği Çalışmaları. 08.10.2013 günlü 2013/77 sayılı duyurumuzda bildirdiğimiz gibi uzun yıllardır gündemde olan Avukatlık Yasası değişikliği konusunda beklentileri karşılayacak bir sonuç almaya katkı koyabilmek üzere, yedi bölgemizdeki barolarımızın kendi aralarından seçtikleri temsilciler ve Ankara, İstanbul ve İzmir baroları temsilcileri ile Başkan Yardımcımız Av. Berra Besler başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, Genel Sekreterimiz Av. Güneş Gürseler de Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Komisyonu'nda Türkiye Barolar Birliği'nin temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Komisyon bu süreçte üyeleri arasından belirlediği bir alt komisyon olarak çalışmış, Genel Sekreterimiz alt komisyonda da görevini sürdürmüştür. Her iki komisyonun çalışmaları karşılıklı bilgilendirmeler yapılarak, eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülmüş, çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiğimiz Baro ziyaretlerimizde ve toplantılarda Baro Yönetimlerimizin ve meslektaşlarımızın soruları cevaplandırılmış böylece Bilim Komisyon'unda genel ilkelerin belirlenmesine önemli katkı sunulmuştur. İçinde bulunduğumuz aşamada, ortaya çıkan taslağın yazım çalışmaları sürdürülmektedir. Hazırlanmakta olan bu taslakta desteklediğimiz ve de çekincemizi belirttiğimiz hususlar ekte bilginize sunulmuştur. Bu hususlara ilişkin görüşleriniz kısa sürede bildirmenizi rica etmekteyiz. Bildireceğiniz görüşler taslak metin ortaya çıktığında değerlendirilecek ve taslak ayrıca barolarımızla paylaşılacaktır. Bundan sonraki aşamada; Taslak üzerindeki eleştiriler önce Bilim Alt Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Ardından Bilim Komisyonu tüm metin üzerinde değerlendirme yapacak ve yasalaşma sürecini başlatmak üzere Adalet Bakanlığı'na sunacaktır. Bu süreçte barolarımızdan dileğimiz; katkı ve eleştirilerini belirtmeleri ve ayrıca yasalaşma sürecinde illerinin milletvekilleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalarıdır. Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eki : ADALET BAKANLIĞI AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLİM ALT KOMİSYONU'NDA DEĞERLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNE İLİŞKİN BAŞLIKLAR ADALET BAKANLIĞI AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLİM ALT KOMİSYONU'NDA DEĞERLENDİRİLEN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİNDEN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN ÇEKİNCE BELİRTTİĞİ MADDELER VE ÇEKİNCELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Diğer Haberler