DUYURULAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, 2070 önemli görülen içtihadın ve özetlerinin Türkçe çevirileri yapılmıştır. Söz konusu çeviriler Mahkemesinin içtihat veri tabanı olan HUDOC'ta yayınlanmaktadır.

1018 görüntülenme
16/09/2013
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, 2070 önemli görülen içtihadın ve özetlerinin Türkçe çevirileri yapılmıştır. Söz konusu çeviriler Mahkemesinin içtihat veri tabanı olan HUDOC'ta yayınlanmaktadır. HUDOC'a http:''hudoc.echr.coe.int adresinden erişilerek arama filtreleri kısmında (sol tarafta) Türkçe seçilerek ilgili tüm çevirilere ulaşılabilir. Konuyla ilgili TBB Duyurusu aşağıdadır.
Diğer Haberler