DUYURULAR

Ameliyat masrafı karşılanmayan memur Yargıtay'da kazandı

1193 görüntülenme
26/09/2014
Ameliyat masrafı karşılanmayan memur Yargıtay'da kazandı Göz ameliyat masrafı karşılanmayan memur Yargıtay'da kazandı. Yargıtay, göz tedavi gideri karşılanmayan memurun açtığı davada, memur lehine karar verdi. Davacı öğretmen Mehmet ALAGÖZ halen Osmaniye İli Merkez İlçesi Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Mehmet ALAGÖZ'ün bakmakla yükümlü olduğu eşi Yasemin ALAGÖZ, KERATAKONUS diye isimlendirilen göz hastalığının tedavisi için ameliyat olmak istemiş, sevk zincirine uyarak sırayla Osmaniye Özel Yeni Hayat Hastanesine, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İstanbul Beyoğlu Kuledibi Göz Hastanesine ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, bu Hastanelerde, hastalığının tedavisi için gerekli olan CROSS LİNKİNG göz ameliyatının yapılamaması nedeniyle, özel bir sağlık kuruluşu olan Özel Avrupa Göz Merkezinde ameliyat olmuş, bu ameliyat için fatura karşılığında 2000,00 TL ödemiştir. EŞİNİN GÖZ AMELİYATI GİDERİ ÖDENMEYEN ÖĞRETMEN ALAGÖZ, İDARİ MAHKEMEDE DAVA AÇTI 22.10.2010 tarihli ve 16225995 sayı ile kurum kayıtlarına giren dilekçe ve ekleri ile yapmış olduğu ödemenin kendisine ödenmesi istemiyle davalıya başvurmuş, başvurusu CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE ZIMNEN REDDEDİLMİŞTİR. Mehmet ALAGÖZ; eşinin, Özel Sağlık Kuruluşunda tedavi olması sonucunda ödemek zorunda kaldığı 2000,00 TL nin ödenmesi talebinin cevap verilmemek suretiyle ZIMNEN REDDİNE ilişkin davalı idare işleminin iptali ve bu işlem nedeniyle ödenmeyen 2000,00 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesi talebi ile açtığı idari dava sonucunda; İDARE MAHKEMESİ, SAĞLIK GİDERLERİ DAVALARI İŞ MAHKEMESİNİNDİR DEDİ Adana 1. İdare Mahkemesi 25.02.2011 tarih ve 2011/321 Esas ve 2011/210 Karar nolu kararında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 209. maddesi uyarınca memurların tedavi giderlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargı yerlerinde görülüp çözümlenmekte iken, 5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunun tedavi giderlerine ilişkin hükümlerinin 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı, aynı Kanunda finansmanı sağlanacak ve sağlanmayacak sağlık giderlerin düzenlendiği, olayda da söz konusu tedavi bedelinin ödenip ödenmeyeceği hususunun 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca değerlendirileceği açık olmakla, tedavi bedelinin ödenmesi isteminden kaynaklanan iş bu uyuşmazlığın yukarıda yer verilen 5510 sayılı yasanın 101. maddesi uyarınca adli yargı (İş Mahkemeleri) çözümlenmesi gerektiği sonucuna vararak dosyayı red etmiştir.    
Diğer Haberler