DUYURULAR

AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 28/29 ŞUBAT 2020 VE 3/4 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ'NDE YAPILACAKTIR.

39778 görüntülenme
25/02/2020

AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 28/29 ŞUBAT 2020 VE 3/4 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ'NDE YAPILACAKTIR.

PROGRAM İÇERİĞİ VE AYRINTILI BİLGİYE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ WEB SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR.

Programın Amacı: Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin olarak, Nitelikli Hesaplamalar Temel Uzmanlık Alanı/Aile Ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Alt Uzmanlık Alanında başvuru yapacakların, başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak şartının sağlanması ve bu bağlamda temel bilirkişilik eğitimi alan hukukçuların, aile ve miras hukuku alanında nitelikli hesaplama eğitimi alarak, bilirkişilik faaliyetlerini mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Süresi ve Koşulları: Eğitim programının süresi 24 saattir. Derslerin %75‘ine devam zorunluluğu vardır. Bu kurala uymayan katılımcıların eğitim programıyla ilişiği kesilecek, ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

Program Yeri: Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Eğitmen: Dr. Öğrt. Üyesi Nurcihan Dalcı Özdoğan

Program Tarihleri:
28 Şubat 2020 Cuma, 17.00-22.00
29 Şubat 2020 Cumartesi, 08.30-18.30
2 Mart 2020 Pazartesi, 17.00-22.00
3 Mart 2020 Salı, 17.00-22.00

Program İçeriği:
Birinci Gün (28 Şubat 2020 Cuma)
• 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler
• Yasal Mal Rejimi-Seçimlik Mal Rejimi
• Edinilmiş Mal- Kişisel May Ayrımı
• Katılma Alacağı-Katkı Payı Alacağı-Değer Artış Payı Alacağı
• Eklenecek Değerler ve Denkleştirme
İkinci Gün (29 Şubat 2020 Cumartesi)
Sabah (08.30-12.30)
• Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
• Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
• Yargıtay Kararları ve Örnek Bilirkişi Raporları ışığında Uygulama I
• Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Uygulama II
Öğleden Sonra (13.30-18.30)
• Yasal Mirasçılar, Saklı Paylar ve Eşin Mirasçılığı
• Yasal Miras Payı ve Saklı Pay Hesabı
• Ölüme Bağlı Tasarruflar
• Tasarruf Özgürlüğü
• Tenkise Tabi Tasarruflar
Üçüncü Gün ( 2 Mart 2020 Pazartesi, 17.00-22.00)
• Tenkis Davası
• Tenkiste Sıra
• Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi
• Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi
Dördüncü Gün (3 Mart 2020 Salı, 17.00-22.00)
• Denkleştirme
• Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
• Tenkis Hesabı ve Yargıtay Kararları ve Örnek Bilirkişi Raporları ışığında Uygulama

Program Ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)
Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki (IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09) nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları, EFT ödemelerinde alıcı adı kısmında "Hukuk Fakültesi- Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar" yazması gerekmektedir.

Programa başvurma isteyen kişilerin "Başvuru Dilekçeleri"ni nurcihanozdogan@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin:
Dr. Öğrt. Üyesi Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
nurcihanozdogan@gmail.com -0322 3386073/ dahili no 148 veya 0322 3387003/ dahili no 148

Diğer Haberler