DUYURULAR

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma

1183 görüntülenme
04/06/2014
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Kapalı kurumda hükümlü olup, işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.   Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 2/9/2012 28399  
Diğer Haberler