DUYURULAR

A.Ş ve Limidet Şirketlerin Yeni Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi süresi 1 temmuz 2014′e uzatıldı

972 görüntülenme
02/07/2013
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 - (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır. MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Diğer Haberler