DUYURULAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin

1618 görüntülenme
01/04/2014
Anayasa Mahkemesi serbest Avukatlık dışındaki hizmet sürelerinin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. TALEP 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (3) numaralı bendinin iptaline karar verilmesi istemi. MAHKEME KARARI 657 sayılı Kanun'un, 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının; A- (3) numaralı bendine ilişkin esas incelemenin, bendde yer alan "...serbest..." sözcüğü ile sınırlı olarak yapılmasına,   B- (3) numaralı bendinde yer alan "...serbest..." sözcüğünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, İPTAL KARARI VERİLEN İLGİLİ MADDE 3 - Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. DEĞERLENDİRME 36. maddenin C/3 bendi; avukat kadrosunda çalışanların, daha önce sadece serbest avukatlıkta geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesini öngörmüştür. Açılan bir dava üzerine, AYM, fıkrada geçen "serbest" ibaresini iptal etmiştir. Bu şu anlama gelmektedir: Avukatlık Hizmetleri Sınıfında bir kadroda çalışanların, sadece serbest değil bir hizmet akdine bağlı süreleri de kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.
Diğer Haberler