DUYURULAR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre tüm işverenler iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.

967 görüntülenme
09/04/2013
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. maddesine göre tüm işverenler iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. Yanında sekreter veya avukat çalıştıran tüm avukat büroları da yasa gereği risk değerlendirmesi yapmak zorundalar. Yasanın 26/ç fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan işverenlere 3.000.-TL, devam eden her ay için de 4.500.-TL idari para cezası verilmektedir. Yasa 31.12.2012′de yürürlüğe girdiğinden, halen risk değerlendirmesi yapmamış/yaptırmamış meslektaşlarımız 16.500.-TL para cezası ile karşı karşıyalar. Tehlike sınıfı düşük ve 10 kişiden az işçi çalıştıran işverenler risk değerlendirmesini kendileri yapabileceklerinden, mevcut örnekleri de inceleyerek hazırlamış olduğum risk değerlendirmesi formunu ekte gönderiyorum. Formu kendi özel durumunuza göre doldurup, olası bir iş kazası veya denetimde müfettişe sunmak üzere iş yeri dosyasında saklarsanız; idari para cezasından kurtulmuş olursunuz. formun tarih 31.12.2012′den önceki tarih değilse 3.000.-TL ceza söz konusu olmaktadır. Tehlike sınıfımıza göre doldurulan form yedi yıla kadar geçerli olacak, sonra yenilenmesi gerekecektir. --------------------------- AVUKAT RİSK DEĞERLENDİRME FORMU- Tehlike İş süreci Tehlike Tanımları Risk Değerlendirmesi Sonucu "Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti (1)" Tehlikeli Olayın Meydana Gelmesi Olasılığı (2) "Riskin Ağırlığı (R=1×2) " Alınması Gerekli Önlemler 1 "ÇALIŞMA SÜRECİ" Gürültü 1 1 1 Kişisel Koruyucu Donanım Kulaklık vb. İşitme Testi Mesleki Hastalık 1 1 1 Acil Durum Talimatı Stres 1 3 3 Kişisel Koruyucu ekipmanlar, Dinlenme molaları, Kişisel eğitim Mali sorumluluk 1 5 5 Mesleki sorumluluk sigortası Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri 1 1 1 Kişisel koruyucu ekipmanlar ultraviyole ışınlar 1 1 1 Kişisel koruyucu ekipmanlar 2 "ORTAM SORUNLARI" Yangın 1 2 2 Yangın söndürme cihazları Elektrik Çarpması 1 1 1 Talimatlar, Ekran koruyuculu bilgisayarlar 3 "DOĞAL OLAYLAR" Deprem 1 1 1 Acil Durum Planı Çığ 1 1 1 Acil Durum Planı Sel 1 1 1 Acil Durum Planı Yıldırım Düşmesi 1 1 1 Acil Durum Planı Fırtına 1 1 1 Acil Durum Planı 4 "ÇALIŞMA ORTAMI" "Yüksek Isı Soğuk" 1 2 2 Kişisel Koruyucu Donanım ve Ortam Kontrolü Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)                                                                 1 Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp) 2 Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp) 3 Yüksek (Ağır yaralanma, Çalışma yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp) 4 Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp) 5 DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ(LER)İN Adı Soyadı Mesleği TC Kimlik İmzası Tarih Avukat 28.12.2012 Avukat 28.12.2012 DENETİMİ YAPAN KİŞİ(LER)İN Adı Soyadı Mesleği Ünvanı İmzası Tarih TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİMLERDİR? 1. Akademik personel 2. Bakım personeli 3. Yükleniciler (Taşeronlar) 4. Teknik personel 5. Büro personeli X 6. Denetim personeli 7. Ziyaretçiler 8. Temizleme personeli 9. Acil durum personeli 10. Diğerleri HALİHAZIRDA BULUNAN VE ÜSTLENİLEN TÜM KONTROL ÖNLEMLERİNİN LİSTESİ 1. Lokal havalandırma 2. Makine ve Ekipman koruyucuları 3. Kişisel koruyucuların kullanımı 4. Yangına karşı korunma 5. Mevcut acil durum süreçleri 6. Diğerleri (Tanımlayınız) RİSKLERİN İNDİRGENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER NELERDİR? 1. Talimatlar oluşturmak X 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek X 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek X 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek X 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak X 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak X 6. Diğerleri (Tanımlayınız) mail grubunda paylaşıma açtığı için Av.ümit Erdem meslektaşımıza uyarısı ve örnek olarak sunduğu risk değerlendirme formu için teşekkür ederiz.
Diğer Haberler