DUYURULAR

26/9/2011 Tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesiyle İhdas Edilen Avukat Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

944 görüntülenme
14/12/2012
5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 BAKANLAR KURULU KARARI  Karar Sayısı : 2012/3778              26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesiyle ihdas edilen avukat kadrolarının kamu kurum ve kuruluşlarına ekli listede belirtildiği şekilde tahsis edilmesi ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2012 tarihli ve 9852 sayılı yazısı üzerine anılan maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                        Listeler için tıklayınız. Resmi Gazetenin ilgili sayısına ulaşmak için tıklayınız
Diğer Haberler