DUYURULAR

2. Ceza Hukuku Reformları Uluslararası Kongresi 30 Mayıs - 6 Haziran

2013 görüntülenme
01/06/2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz kongre ile elde edilen bu başarı, bizlere kongrenin ikincisini düzenleyebilmemiz için büyük bir cesaret vermiştir. Bu çerçevede ana konusunun "Ceza Hukuku Yaptırımları" olması kararlaştırılan 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresini, 50 ayrı ülkeden gelecek akademisyenlerin katılımı ile 30 Mayıs - 6 Haziran 2015 tarihlerinde, yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlemekteyiz.

2010 yılında gerçekleştirilen Kongrede olduğu gibi bu Kongrede de, farklı üniversitelerden katılımcının iştiraki ve toplantının tebliğ ve tartışmacılarla sınırlı olmaksızın, tüm katılımcıların katkı sunacağı toplu bir tartışma zeminine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresine 40 ayrı ülkeden gelecek yabancı katılımcıların ve Türkiye'den akademisyenlerin yanı sıra, avukat, hakim ve savcılar da iştirakleri temin edilecektir.

Kongreye yurtdışından iştirak eden katılımcılardan tarafımızca hazırlanan şablona göre kendi ülkelerindeki durumu anlatan bir "Ülke Raporu" hazırlamaları talep edilmiştir. Kongre dili olarak Türkçe ve İngilizce belirlenmiş olup, tüm kongre süresince Türkçe-İngilizce simultane tercüme hizmeti verilecektir.

Dünya'nın sayılı büyük organizasyonlarından olan 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresinin amacına en iyi şekilde ulaşabilmesi ve yukarıda ifade edilen zengin tartışma zeminin oluşturulması bakımından sizleri de aramızda görmek arzusundayız.

Bu bağlamda 30 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında İstanbul Adalet Sarayında düzenlenecek bu toplantıya katılmanızdan büyük bir onur ve memnuniyet duyacağımızı bildirir, saygılarımı sunarız.

Kongre Organizasyon Komitesi Adına,
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

30.05.2015 Cumartesi - İstanbul Adliyesi
08:30 09:00 Kayıt
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Kanunlar ve Uygulama
ULUSAL BÖLÜM
A SALONU - Türkiye Raporu Çalıştayı
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe
Yapılacaktır
Yönetici Raportör: Prof. Dr. İzzet Özgenç
09.00-10.15 Oturum 1: Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve İnfazı
09.00-09.15 Başlangıç Sunumu
09.15-10:15 Tartışma
10.15-10:30 Kahve Arası
10.30-11.45 Oturum2: Adli Para Cezası ve İnfazı
10.30-10.45 Başlangıç Sunumu
10.45-11.45 Tartışma
11:45-13:00 Öğle Yemeği
13.00-14:30 Oturum 3: Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 13:00-13:15 Başlangıç Sunumu
13:15-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Arası

Tartışmacılar:
Çınar, Ali Rıza, Prof. Dr.
Özbek, Veli Özer, Prof. Dr.
Şen, Ersan, Prof. Dr.
Akbulut, Berrin, Doç. Dr.
Balcı, Murat, Doç. Dr.
Alşahin, Mehmet Emin, Yard. Doç. Dr.
Çetin, Soner Hamza, Yard. Doç. Dr.
Karaer Güçlü, Zeynep, Yard. Doç. Dr.
Okuyucu Ergün, Güneş, Yard. Doç. Dr.
Plagemann, Gottfried, Yard. Doç. Dr.
Sırma, Özge, Yard. Doç. Dr.
Yerdelen, Erdal, Yard. Doç. Dr.
Özdemir, Emrah, Öğr. Gör.
Apiş, Özge, Araş. Gör.
Bozalan, M. Nureddin, Araş. Gör.
*Çakır, Murat, Araş. Gör.
Çelebi, Fatma Dilan, Araş. Gör.
Demirkol, Neslihan, Araş. Gör.
Dursun, Gizem, Araş. Gör.
*Erdin, Selim, Araş. Gör.
Fincan, Müslüm, Araş. Gör.
Gültekin, Nil Melek, Araş. Gör.
İş, Gülten, Araş. Gör.

Temel, Ömer, Araş. Gör.
*Yaşar, Kenan Evren, Araş. Gör.
Yıldız, Abdulhalik, Yargıtay 17. CD. Başkanı
Korkarer, Mustafa Can, Yargıtay 14. CD. Üyesi
Çiftçi, Halil İbrahim, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Akgün, Mahmut, TAA Meslek İçi ve Hizmet İçi Daire Başkanı
Güven, Aşkın, TAA Hakim
Tongür, Ali Rıza, Hâkim, Adalet Bakanlığı
Tuncer, Mehmet, Hâkim, Adalet Bakanlığı
Öztürk, Alperen, Tetkik Hâkimi, Adalet Bakanlığı
Çevik, Alper, C.Savcısı
Gökay, Mustafa, C.Savcısı
Dalkıran, Bülent, Hâkim
Karagöz, İlhan, Hâkim
Şahin, Yaprak Gülen, Avukat
Aydın, Gökhan
Sedda, Abdullatif
Türkeli, Gözde

B SALONU - Türkiye Raporu Çalıştayı
C1 Blok 3. Kat 305. No'lu Oda Seminer Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır
Yönetici Raportör: Prof. Dr. Cumhur Şahin
09.00-10.15 Oturum 1: Ön Ödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
09:00-09:15 Başlangıç Sunumu
09.15-10:15 Tartışma
10.15-10.30 Kahve Arası
10.30-11.45 Oturum 2: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
10.30-10.45 Başlangıç Sunumu
10.45-11.45 Tartışma
11:45-13:00 Öğle yemeği
13.00-14:30 Oturum 3: Uzlaşma
13.00-13.15 Başlangıç Sunumu
13:15-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Arası

Tartışmacılar:
Yenisey, Feridun, Prof. Dr.
Zafer, Hamide, Prof. Dr.
Dönmez, Burcu, Doç. Dr.
Güngör, Devrim, Doç. Dr.
Karakehya, Hakan, Doç. Dr.
Aydın, Murat, Yard. Doç. Dr.
Aytekin İnceoğlu, Asuman, Yard. Doç. Dr.
Bakım, Sevi, Yard. Doç. Dr.
Bozbayındır, Ali Emrah, Yard. Doç. Dr.
Soyer Güleç, Sesim, Yard. Doç. Dr.
Talas, Serdar, Yard. Doç. Dr.
*Aydın, Sedat Erdem, Araş. Gör.
Atilla Öztürk, Gülden, Araş. Gör.
Bilge, Burak, Araş. Gör.
*Bodur, Büşra, Araş. Gör.
Çelik Başbozkurt, Özlem, Araş. Gör.
Er, Elif, Araş. Gör.
*Kartal, Melik, Araş. Gör.
Külçür, Erdem İzzet, Araş. Gör.
Şentürk, Candide, Araş. Gör.
Şenyiğit, Zeynep Büşra, Araş. Gör.

Artuç, Mustafa, TAA Başkan Yardımcısı
Dirim, Vuslat, 13. CD. Başkanı
Çakıl Dursun, Yargıtay CGK Tetkik Hakimi
Aydın Ertan, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanı, TAA
Kocaman Uğur, Hakim, TAA
Güngör, Fatih, Tetkik Hâkimi, Adalet Bakanlığı
Aydın, Ömer Faruk, Hakim, Adalet Bakanlığı
Menekşeoğlu, Mehmet, C.Savcısı
Dönmez, Hacer, Hâkim
Hamzaçebi, Mehmet, Hâkim
Lorasdağı, İbrahim, Hâkim
Bolkar, Meltem, Hakim, Kamu Denetçiliği Kurumu
Antakyalıoğlu, Yasemin, Avukat
Algan, Hazal, Avukat
Erçin, Serdar, Avukat
Özmen, Özkan Burak, Avukat
Başel, Burak
Çakıroğlu, Şölen
Fındıkoğlu, Nurcan

C SALONU - Türkiye Raporu Çalıştayı
3 Blok 3. Kat 305. No'lu Oda Seminer Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır
Yönetici Raportör: Prof. Dr. Bahri Öztürk
09.00-10.15
Oturum 1: Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

09.00-09.15 Başlangıç Sunumu
09.15-10:15 Tartışma
10.15-10:30 Kahve Arası
10.30-11.45
Oturum 2: Hapis Cezasının Ertelenmesi

10.30-10.45 Başlangıç Sunumu
10.45-11.45 Tartışma
11:45-13:00 Öğle yemeği
13.00-14:30
Oturum 3: Koşullu Salıverme

13.00-13.15 Başlangıç Sunumu
13:15-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Arası

Tartışmacılar:
Erdem, Mustafa Ruhan, Prof. Dr.
Koca, Mahmut, Prof. Dr.
Mahmutoğlu, Fatih Selami, Prof. Dr.
Tezcan, Durmuş, Prof. Dr.
Değirmenci, Olgun, Doç. Dr.
Özen, Mustafa, Doç. Dr.
Bacaksız, Pınar, Yard. Doç. Dr.
Bayındır, Sinan, Yard. Doç. Dr.
Dursun, Selman, Yard. Doç. Dr.
Keçelioğlu, Elvan, Yard. Doç. Dr.
Kurt, Gülşah, Yard. Doç. Dr.
Maden, Mehmet, Yard. Doç. Dr.
Saygılar Kırıt, Yasemin, Yard. Doç. Dr.
*Korkusuz, Gülşah, Öğr. Gör.
*Bekar, Elif, Araş. Gör.
Demiral Bakırman, Büşra, Araş. Gör.
Giyik, Abdulbaki, Araş. Gör.
Işıka, Sertaç, Araş. Gör.
*Malbeleği, Erkam, Araş. Gör.
Sarsıkoğlu, Şenel, Araş. Gör.
Tunç Kartal, Kübra, Araş. Gör.

Kafes, Veli, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Yeşil, Eyüp, Yargıtay 16. CD. Başkanı
Akkaya, Çetin, Yargıtay 5. CD. Tetkik Hakimi
Moğul, Yakup, Ceza İşleri Genel Müd. Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı
Sarıkaya, Aytekin, Ceza İşleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı
Yıldız, Ali, CTE Genel Müdür Yardımcısı, Adalet Bakanlığı
Çoban, Bahtiyar, Hakim, TAA
Parlak, Uğur, Hakim, TAA
Doğan, Mehmet, Tetkik Hakimi, Adalet Bakanlığı
Yıldırım, Sedat, C. Savcısı
Karaoğlu Karadağ, Ayşe, Hâkim
Kaya, Merve Fulya, Hâkim
Şahin, Melda, Hâkim
Özocak, Gürkan, Avukat
Kaçmaz, Gözde, Avukat
Özbalçık, Ozan C., Stajyer Avukat
Türkeli, Gözde
Güner, Uğur

D SALONU - Türkiye Raporu Çalıştayı
A1 Blok 3. Kat Seminer Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır
Yönetici Raportör: Prof. Dr. Ahmet Gökcen
09.00-10.15 Oturum 1: Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
09.00-09.15
Başlangıç Sunumu
09.15-10:15 Tartışma
10.15-10:30 Kahve Arası
10.30-11.45 Oturum 2: Müsadere
10.30-10.45 Başlangıç Sunumu
10.45-11.45 Tartışma
11:45-13:00 Öğle yemeği
13.00-14:30 Oturum 3: Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri
13.00-13.15 Başlangıç Sunumu
13:15-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Arası

Tartışmacılar:
Artuk, Mehmet Emin, Prof. Dr.
Bıçak, Vahit, Prof. Dr.
Keskin Kiziroğlu, Serap, Prof. Dr.
Turhan, Faruk, Prof. Dr.
Dülger, İbrahim, Doç. Dr.
Kangal, Zeynel, Doç. Dr.
Aksan, Murat, Yard. Doç. Dr.
Doğan, Koray, Yard. Doç. Dr.
Dülger, Murat Volkan, Yard. Doç. Dr.
Önok, Murat, Yard. Doç. Dr.
Özaydın, Özdem, Yard. Doç. Dr.
Şimşek, Mustafa, Yard. Doç. Dr.
Soygüt Arslan, Mualla Buket, Öğr. Gör. Dr.
Baytaz, Abdullah Batuhan, Araş. Gör.
Çakın, Özgür, Araş. Gör.
*Çetinkaya, Buhari, Araş. Gör.
Demirörs, Özge, Araş. Gör.
İldeş, Samet Araş. Gör.
*Kelep Pekmez, Tuba, Araş. Gör.
Kumaş, Ezgi,
*Özen Aykutalp, Gizem Kübra, Araş. Gör.
Şimşek, Alahattin, Araş. Gör.

Yalçınkaya, Esma, Araş. Gör.
Koparan, Mehmet Reşat, Yargıtay 11. CD. Üyesi
Gürühan, Caner, Yargıtay 5. CD. Tetkik Hakimi
Belviranlı, Mehmet Fatih, CTE Genel Müdür Yardımcısı, Adalet Bakanlığı
Çetintürk, Ekrem, Kanunlar Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı
Cüni, Orhan, Hâkim, Adalet Bakanlığı
Koç, Fahrettin, Hakim, TAA
Aboşoğlu, Neslihan, Hâkim
Altun, Bülent, Hâkim
Şenduran, Tülin, Hâkim
Vural, Ramis Murat, Hâkim
Aydıner, Mustafa, Avukat
Sarıtaş, Erkan, Avukat
Tunçay, Hafize, Avukat

E SALONU - Türkiye Raporu Çalıştayı
A1 Blok 3. Kat Seminer Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır
Yönetici Raportör: Prof. Dr. Adem Sözüer
09.00-10.15
Oturum 1: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

09.00-09.15 Başlangıç Sunumu
09.15-10:15 Tartışma
10.15-10:30 Kahve Arası
10.30-11.45 Oturum 2: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri
10.30-10.45 Başlangıç Sunumu
10.45-11.45 Tartışma
11:45-13:00 Öğle yemeği
13.00-14:30
Oturum 3: Mükerrirlere ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü Tedbirleri

13.00-13.15 Başlangıç Sunumu
13:15-14:15 Tartışma
14:15-14:30 Kahve Arası

Tartışmacılar:
Özen, Muharrem, Prof. Dr.
Üzülmez, İlhan, Prof. Dr.
Yokuş Sevük, Handan, Prof. Dr.
Balo, Yusuf Solmaz, Doç. Dr.
Döner, İsa, Doç. Dr.
Evik, Vesile Sonay, Doç. Dr.
Ataç Selcen, Yard. Doç. Dr.
Aygün Eşitli, Ezgi, Yard. Doç. Dr.
Birtek, Fatih,Yard. Doç. Dr.
Cin, Onursal, Yard. Doç. Dr.
Ekici Şahin, Meral, Yard. Doç. Dr.
Kazancı Eker, Behiye, Yard. Doç. Dr.
Topçuoğlu, Tuba, Yard. Doç. Dr.
Tellenbach, Silvia, Dr.
Işık, Barış, Öğr. Gör.
*Aynural, Ömer Metehan, Araş. Gör.
Cankurt, Ezgi, Araş. Gör.
*Erbaş, Rahime, Araş. Gör.
Koca, Selçuk, Araş. Gör.
*Özdemir, Fatma Betül, Araş. Gör. Sinekçi, İbrahim, Araş. Gör

Şenol, Cem, Araş. Gör.
Samancı, Zekeriya, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Şimşek, Yaşar, Yargıtay 5. CD. Üyesi
Ökmen, Mehmet, Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı, Adalet Bakanlığı
Kamer, Vehbi Kadri, İşyurtları Kurumu Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı
Oğuz, Habip, Hakim, TAA
Keçeli, Mustafa, Hâkim
Ongun, Aysun, Hâkim
Uygun, Zafer, Hâkim
Özcan, Mesut, Hâkim
Yavuz, Hakan A., Hakim Dr.
Abanoz, Buket
Agin, N. Selen
Ateş, Neslihan
Dirbalı, Çağla
İbicioğlu, Gözde

ADALET BAKANLIĞI ve TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PANELLERİ

10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır

A SALONU
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
14:30-15:50 Panel I
Oturum Başkanı: Ali Yıldız
14:30-15:30 Tebliğler (20'er Dakika)
Mahmut Akgün
Yargı Profesyonellerinin Eğitiminde Türkiye Adalet Akademisi'nin Rolü
Alperen Öztürk
Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri
Fatih Güngör
Denetimli Serbestlik Sistemi ve Uygulamaları
15:30-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Kahve Arası

B SALONU
C1 Blok 3. Kat 305. No'lu Oda Seminer Salonu
14:30-15:50 Panel I
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Belviranlı
14:30-15:30 Tebliğler (20'er Dakika)
Reyhan Yıldırım Atakur
Yargı Profesyonellerinin Eğitiminde Türkiye Adalet Akademisi'nin Rolü
Mehmet Doğan
Ceza İnfaz Kurumlarında İşyurtları Çalışmaları
Vehbi Kadri Kamer
Ceza İnfaz Kurumlarının Dünü, Bugünü, Yarını
15:30-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Kahve Arası
Değerlendirme Oturumu
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
10. Ceza Hukuku Günleri Kapsamında Sadece Türk Katılımcılar İçin Türkçe Yapılacaktır.
Yönetici: Prof. Dr. Adem Sözüer
16:10-17:00 Değerlendirme Konuşmaları

31.05.2015 Pazar
Serbest Zaman

01.06.2015 Pazartesi - İstanbul Adliyesi
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Kanunlar ve Uygulama
ULUSLARARASI BÖLÜM
08:30-09:00 Kayıt
AÇILIŞ
A Salonu
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
09:00 10:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Hadi Salihoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Yılmaz Akçil
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
Prof. Dr. John Vervaele
AIDP Başkanı
Kenan İpek
Adalet Bakanı
İsmail Rüştü Cirit
Yargıtay Başkanı
10:00-10:20 Kahve Arası

10:20 11:40 A SALONU - Türkiye Raporu Paneli
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
10:20-11:20 Konuşmacılar
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Prof. Dr. Cumhur Şahin
Prof. Dr. Bahri Öztürk
Prof. Dr. Ahmet Gökcen
Prof. Dr. Adem Sözüer
11:20-11:40 Tartışma
11:40-12:00 Kahve Arası

A SALONU - Ceza Hukukuna İlişkin Bireysel Başvuru Kararının Değerlendirilmesi Paneli

12:00-13:20 A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Sözüer
12:00-13:00 Konuşmacılar
Dr. Alparslan Altan
Hasan Tahsin Gökcan
Akif Yıldırım
Abuzer Yazıcıoğlu
13:00-13:20 Tartışma
13:20-14:30 Öğle Yemeği

A SALONU - Ülke Raporları
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
14:30-15:50 Oturum 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem Özen

14:30-15:30 Tebliğler (20'şer Dakika)

Polonya Ülke Raporu
Prof. Dr. Wlodzimierz Wrobel
Hırvatistan Ülke Raporu
Prof. Dr. Davor Derencinovic Dr. Marta Dragičević Prtenjača
Bosna Hersek Ülke Raporu
Prof. Dr. Borislav Petrovic-Doç. Dr. Amila Ferhatovic

15:30-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Kahve Arası
16:10-17:30 Oturum 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Üzülmez
16:10-17:10 Tebliğler (20'şer Dakika)

Norveç Ülke Raporu
Prof. Dr. Ulf Stridbeck
Hindistan Ülke Raporu
Prof. Dr. R. Venkata Rao
Kanada Ülke Raporu
Doç. Dr. Nikolai Kovalev

17:10-17:30 Tartışma

B SALONU
C1 Blok 3. Kat 305. No'lu Oda Seminer Salonu
14:30-15:50 Oturum 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Turhan
14:30-15:30 Tebliğler (20'şer Dakika)
Almanya Ülke Raporu
Prof. Dr. Walter Gropp
Avusturya Ülke Raporu
Prof. Dr. Kurt Schmoller
Tayvan Ülke Raporu
Prof. Dr. Jiuan Yih Wu
15:30-15:50 Tartışma
15:50-16:10 Kahve Arası

16:10-17:30 Oturum 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
16:10-17:10 Tebliğler (20'şer Dakika)
Gürcistan Ülke Raporu
Prof. Dr. Edisher Putkaradze
İtalya Ülke Raporu
Prof. Dr. Renzo Orlandi
Bulgaristan Ülke Raporu
Prof. Dr. Lasar Gruev-Dorotea Kehayova
17:10-17:30 Tartışma

02.06.2015 Salı - İstanbul Adliyesi
A SALONU - Ülke Raporları
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
09:00-10:20 Oturum 3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. John Vervaele
09:00-10:00 Tebliğler (20'şer Dakika)
Amerika Birleşik Devletleri Ülke Raporu
Prof. Dr. Stephan Thaman
Güney Afrika Ülke Raporu
Prof. Dr. Gerard Kemp
Japonya Ülke Raporu
Prof. Dr. Miki Hirano
10:00-10:20 Tartışma
10:20-10:40 Kahve Arası
10:40-12:00 Oturum 4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli Özer Özbek
10:40-11:40 Tebliğler (20'er Dakika)
Fas Ülke Raporu
Prof. Dr. Fadli Zouhair
İran Ülke Raporu
Prof. Dr. Rahmdel Mansoor
Tunus Ülke Raporu
Prof. Dr. Ridha Mezghani
11:40-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:50 Oturum 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Serap Keskin Kiziroğlu
13:30-14:30 Tebliğler (20'er Dakika)
Portekiz Ülke Raporu
Prof. Dr. Maria João Antunes
Uruguay Ülke Raporu
Prof. Dr. Gaston Chaves
Meksika Ülke Raporu
Prof. Dr. Pablo Hernández
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Kahve Arası
15:10-16:30 Oturum 6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Koca
15:10-16:10 Tebliğler (20'er Dakika
) Malezya Ülke Raporu
Dr. Zainal Amin Ayub
Pakistan Ülke Raporu
Prof. Dr. Ataullah Khan Mahmood
Kırgızistan Ülke Raporu
Prof. Dr. Venera Tabaldieva
16:10-16:30 Tartışma

B SALONU - Ülke Raporları
C1 Blok 3. Kat 305. No'lu Oda Seminer Salonu
09:00-10:20 Oturum 3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
09:00-10:00 Tebliğler (20'er Dakika)
Çin Ülke Raporu
Prof. Dr. Shizhou Wang
Hong Kong Ülke Raporu
Prof. Dr. Andra le RouxKemp
Güney Kore Ülke Raporu
Prof. Dr. ByungSun Cho
10:00-10:20 Tartışma
10:20-10:40 Kahve Arası
10:40-12:00 Oturum 4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük
10:40-11:40 Tebliğler (20'er Dakika)
Macaristan Ülke Raporu
Yard. Doç. Dr. Zsolttamas Szomora
Prof. Dr. Krisztina Karsai
İspanya Ülke Raporu
Prof. Dr. Manuel Cancio
Ukrayna Ülke Raporu
Dr. Svitlana Hylyuk
11:40-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:50 Oturum 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamide Zafer
13:30-14:30 Tebliğler (20'er Dakika)
Slovenya Ülke Raporu
Prof. Dr. Damjan Korosec
Romanya Ülke Raporu
Yard. Doç. Dr. Mihai Dunea-Yard. Doç. Dr. Cristian Mihes
Endonezya Ülke Raporu
Prof. Dr. Mas Achmad Santosa
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Kahve Arası

03.06.2015 ÇARŞAMBA
Serbest Zaman

04.06.2015 PERŞEMBE - İstanbul Adliyesi
A SALONU - Ülke Raporları
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
08:30-09:50 Oturum 7
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
08:30-09:30 Tebliğler (20'er Dakika)
Brezilya Ülke Raporu
Prof. Dr. Fabio Roberto D'Avila
Hollanda Ülke Raporu
Dr. Pauline Schuyt
Rusya Ülke Raporu
Dr. Gleb Bogush
09:30-09:50 Tartışma
09:50-10:10 Kahve Arası

A SALONU - Konferans
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
10:10-10:50 Suç Kaynaklı Malvarlığının Aklanması Suçu Bağlamında Yaptırımlar
10:10-10:30 Tebliğ
Prof. Dr. John Vervaele
AIDP Başkanı
10:30-10:50 Tartışma
10:50-11:10 Kahve Arası

04.06.2015 PERŞEMBE - İstanbul Adliyesi
A SALONU - Panel
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
11:10-12:00 Denetimli Serbestlikte İzlenen Ergenlerin Özellikleri ve Denetimli Serbestliğin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Sözüer
11:10-11:40 Tebliğ (15'er Dakika)
Prof. Dr. Bengi Semerci
Dr. Onur Tuğçe Poyraz Fındık
11:40-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği

A SALONU - Ülke Raporları Değerlendirme Oturumları
A1 Blok 2. Kat Şehit Savcı Mehmet Kiraz Konferans Salonu
13:30-14:50 1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Walter Gropp
13:30-14:30 Tebliğler (20'şer Dakika)
Yard. Doç. Dr. Selman Dursun
Dr. Liane Wörner
Yard. Doç. Dr. Zsolt Tamas Szomora
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Kahve Arası

15:10 16:30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Stephan Thaman
15:10-16:10 Tebliğler (20'şer Dakika)
Prof. Dr. HansJörg Albrecht
Doç. Dr. Olgun Değirmenci
Doç. Dr. Pınar Ölçer
16:10-16:30 Tartışma
16:30-17:30 Kapanış Konuşması

Diğer Haberler