BAROMUZ

Yeni Somaların

görüntülenme
14/05/2015

BASIN BÜLTENİ     Av. ÇITIRIK : '' YENİ SOMALARIN YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMAMIŞTIR''     Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, 301 maden işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma İş Cinayetinin birinci yıldönümünde, devlet ve hükümet tarafından verilen vaatler yerine getirilmediği gibi gösterilen duyarsızlık nedeniyle ailelerin acıları ile baş başa bırakıldığını söyledi.   Soma'da yakınlarını kaybeden insanların acılarını yaşarken bile siyaset yapıldığını, 1800'li yılların madenciliğinden bahsedildiğini anımsatan Av. Çıtırık '' Soma İş Cinayetinde yitirdiğimiz emekçi insanlarımız,rahmet ve saygıyla anıyorum.Kederli ailelerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum.Üzerinden bir yıl geçmiş olmasına karşın, acıların hafifletilemediği,yaraların sarılamadığı görülmektedir.Kaybettiğimiz emekçilerin ailelerinin sorunlarının daha da arttığı acıların üzerine, geçim derdinin eklendiği,başlayan yargılama sürecinin vicdanları rahatlatmadığı, yeni kazaların yaşanmaması için somut adımların atılmadığı anlaşılmaktadır" dedi.   Toplum olarak en büyük sıkıntının 'bana bir şey olmaz' , "bu işin fıtratında var" söylemi olduğunu belirten Av. Çıtırık, " Bu söylemden vazgeçmeliyiz. İş güvenliği kültürünü oluşturmalıyız. Ülkemiz, üzülerek söylemek gerekirse dünyada iş kazalarında- iş cinayetlerinde üst sıralarda yer almaya devam etmektedir. Soma'da yaşananları kaderle,iş kazası nitelemesiyle ya da bazılarının dile getirdiği '' bu işin fıtratında vardır'' gibi söylemlerle geçiştirilmemelidir. Dosyada aldırılan bilirkişi raporlarından da anlaşılacağı üzere baştan sona şirket yönetimi ve devlet yetkililerinin ağır ihmal ve ölümcül hatalarının olduğu ortadadır" şeklinde konuştu.     Av. Çıtırık, sözlerini şöyle tamamladı: "1980'li yıllardan itibaren uygulamaya konulan özelleştirme,taşeronlaşma ve kiralama gibi yöntemlerle kamu işletmeciliğindeki küçülmeye gidiş, üretimin gerekli alt yapı ve yeterliliğe sahip olmayan kişi ve şirketlere bırakılması, işyeri denetimlerinin yeterli ve etkin biçimde yapılmaması, çalışma koşullarındaki iyileştirmelerin yapılmaması,iş güvenliğinin sağlanarak emekçilerin sağlıklı ortamlarda çalışmaları yerine, sınırsız üretim ve bitmek bilmeyen kar hırsıyla hareket edilmesi, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırmanın sonucunda esnek çalışma,kaçak işçilik,yoğun sömürü ,işçi sağlığı ve iş güvenliğinin dikkate alınmamasıyla iş cinayetleri yaşanmaya devam edecektir. Soma'da yaşanan iş cinayetinde sorumluların gerekli cezaları almalarının yanı sıra madencilik ve inşaat sektöründe bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını, '' Önce devlet '' değil, ''Önce İnsan'' -''önce İş güvenliği ve İşçi sağlığı'' ön plana çıkartıldığı anlayışın hakim olmasını diliyoruz. Soma'yı Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Asla Affetmeyeceğiz!"      

Diğer Haberler