BAROMUZ

YARGIDA GÜVEN DUYGUSUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ....

görüntülenme
05/04/2012

Saygıdeğer meslektaşlarım;                   Yaşadığımız bu dönemde uluslar arası alanda hukukun üstünlüğünün geri plana bırakıldığı, demokrasilerin tartışıldığı Ortadoğu ülkelerinde sözde ' bahar'  ya da 'devrim' olarak nitelendirilen değişimlerin, bölge halklarının ortak çıkarlarına yönelik bir değişim olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bölgeye yönelik yeni senaryolar geliştirilmeye, bu senaryoların içine ülkemizi de çekerek, komşu ülkelerimizle gerginlik yaratılmaya, roller biçilmeye çalışılmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri bağımsızlığa önem vermiş bir ulus olarak   'yurtta barış dünyada barış' ilkesini hayata geçirmiş olan devlet yapılanmamızın da bu tür girişimlere prim tanımayacağını düşünüyoruz.                          Ülkemizde bir süredir başlamış olan ve hala devam eden hukuk sistemimizdeki değişiklikler, artık günlük yaşantımızı, yargımızı ve temsilcisi olduğumuz savunmayı etkilemeye devam etmektedir. Daha önceden çeşitli defalar dile getirmiş olduğumuz, CMK 250.md. kapsamında oluşturulan özel yetkili mahkemelerin evrensel hukuk ilkeleri ile çeliştiği ve olağan olmayan bir yargılama yöntemi olduğu savunma hakkının kısıtlandığı yargılamada, silahların eşitliği ilkesi zedelendiği için kaldırılması gerekir. Yargıda güven duygusunun yerleşmesi için uygulama birliğinin sağlanması artık kaçınılmazdır. Böylece toplumumuzda ve medyada en çok tartışılan ve hala gündemimizi meşgul eden siyasetin yargıya etkisi konusundaki kaygıların da giderilmesi konusunda ciddi adımlar atılmış olacaktır. Demokrasimizin güçlenmesi için yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanmasıyla birlikte savunmanın da özgür ve bağımsız yönünün güçlendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda Adana Barosu olarak kamuoyunda savcıların bir gecede görevden alınması konusu ile birlikte Pozantı Cezaevinde insan hakları ihlallerinin yaşanması konularını takip ederek ve basın açıklamaları yaparak baro olarak üzerimize düşen kurumsal sorumluluk yerine getirilmiştir. Bundan sonra da bu konulardaki duyarlılığımız devam edecektir.   Anayasamızda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmalar, en çok biz hukukçuları ve hak arama özgürlüğünün uygulayıcıları olarak biz avukatları ilgilendirmektedir. Bu nedenle de anayasamızda yer alan cumhuriyetimizin niteliklerini oluşturan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini koruyan ve bu yöndeki ilkelerimizle çelişmeyen değişiklikler gündeme getirilebilir.İnsanın, temel hak ve özgürlüklerinin herhangi bir engelle karşılaşmadan kullanılabilmesi için engeller kaldırılmalıdır.Ancak ülkemizin birlik ve bütünlüğünün zedelenmemesi gerektiğinin önemine özen gösterilmelidir.           Son dönemde hukuk kamuoyunda gündemde olan başka bir konu da Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişikliklerdir. Her geçen gün artan sayımız ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, avukatların meslek yaşamını ve yaşam standardını etkilemeye devam etmektedir. Artan hukuk fakültelerinin sayısı, meslektaşlarımızın avukatlık görevinin yerine getirilmesinde çeşitli farklılıkları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle mesleğin vakarına yaraşır bir donanımla avukatlığa hazırlanabilmek için iyi bir staj eğitimine ve ayrıca avukatlık sınavı yapılmasına ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. . Yeni HMK' nın uygulamaya konulmuş olmasından dolayı, hukuk davalarında yaşanmakta olan ve hak arama özgürlüğüne darbe vuran uygulamalar için ek yasal düzenlemeler getirilmelidir. Yapmış olduğumuz konferanslarda da dile getirilen sorunları aşabilmek için vatandaşın dava açmasına engel olacak gider avansının kapsamı daraltılmalıdır. Çoğu zaman davaların esasını oluşturan bilirkişi delil avansının dava açıldıktan sonra gerektiğinde tahsilinin yapılması sağlanmalıdır. Bunun dışındaki gider avanslarının baştan yatırılmasında yargılamanın seyrinde olumsuz sonuçları olmayacağını düşünmekteyiz. Değerli meslektaşlarım; 2003 yılında yapımına başlanan Adana Barosu Sosyal Tesis inşaatını şu an itibarıyla tüm birimleri ile tamamlamış bulunuyoruz. En son hizmete sunmuş olduğumuz iki adet tenis kortu ve hemen yanında çok amaçlı kullanılabilecek alan ile birlikte, alt kısımda bulunan spor salonu ve sauna hizmete sunulmuştur.  Baromuzun tüm üyeleri ile birlikte o dönemden bu güne katkısı geçmiş olan herkese, özellikle başkan ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyoruz. Adliye binamızın yetersiz olmasından kaynaklanarak hizmete giren ek binamızla ilgili yaşanan ulaşım sorununu aşmak için yeni almış olduğumuz servis aracımızla 15 dakikada bir servis yapılmaktadır. Yaşanan zorluğun yapılacak yeni adliyemize taşınana kadar devam edeceğini düşündüğümüzde, yeni adliyemizin en kısa zamanda temelinin atılıp hizmete gireceğini ümit ediyoruz ve bekliyoruz.  Sözlerime son verirken demokrasimizin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün her alanda hayata geçtiği, yargı bağımsızlığının ve savunma özgürlüğünün geliştiği bir dönem olması dileği ile tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.                                                                                                             Adana Barosu Başkanı                                                                                                                Av. Aziz ERBEK

Diğer Haberler