BAROMUZ

YAKA PAÇA ATILAN ASLINDA ADALETTİR!

görüntülenme
02/05/2017

YAKA PAÇA ATILAN ASLINDA ADALETTİR!

MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN YAKIŞIKSIZ VE HUKUKSUZ MUAMELEYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ VE PROTESTO EDİYORUZ.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması esnasında İstanbul barosu avukatlarından Av.Suat Eren vekaletnamesi bulunmadığı için, hakim kararı ile polis ve özel güvenlik görevlilerince yaka paça mahkeme salonundan çıkartılarak koridorda yere atılmıştır.

Ceza yargılamasında vekaletname ve müdafilik noktasında esas olan sanığın bu konudaki beyanı olup, bu düzenlenmedeki amaç savunma hakkının kısıtlanmamasıdır.

Savunma hakkını zedeleyecek şekilde, sırf vekaleti olmadığı için müdafinin salondan çıkarılması asla kabul edilemez.
Ceza muhakemesinde savunma görevini ifa etmek için avukat olmak yeterli olup, ayrıca vekaletname zaruri değildir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 149/3. fıkra gereği: ‘‘Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.’’

‘‘Hukuka Kesin Aykırılık’’ hallerini düzenleyen CMK 289/1(h) bendine göre: ‘‘Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.’’ Mahkeme tarafından verilmiş olan hükmün mutlak suretle bozulma sebebidir. Bu koşullar altında mahkeme başkanının verdiği karar hukuken ve kanunen doğru değildir, asla kabul edilemez.
Mahkeme başkanın bu kararı ve yapılan uygulama, avukatı olsa da olur olmasa da olur şekli bir unsur olarak tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Aslında savunma ve avukat yargının kurucu unsurudur. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 6. maddesine göre, ‘‘Avukat’’ yargı görevi yapandır. Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder, yargının kurucu unsurlarındandır.

Adliye binaları ve duruşma salonların yurttaşların hak arama ve adalete erişiminin sağlandığı yerlerdir. Adliye binalarında avukatın güvenliğinin olmadığı bir yerde artık kimsenin güvenliğinden bahsedilemeyecektir.

Bir mahkeme başkanının veya hakiminin kendisiyle aynı sıralarda eğitim almış meslektaşı olan avukata reva gördüğü bu pervasız davranış hukuk devletini, hak ve özgürlükleri özümsememiş, sakat bir bakış açısının ürünüdür.

Savunmanın mahkeme salonlarından çıkarılması asla kabul edilemez ve edilmeyecektir. Hele hele duruşma salonundan çıkarma yöntemi görüntülere de yansıdığı üzere; yaka paça, karga tulumba alınarak, zorla salondan çıkartılarak ve koridorda yerlere atılarak asla yapılamayacaktır.
Mahkemenin bu yakışıksız ve hukuksuz uygulaması meslektaşımızı itibarsızlaştırma çabasıdır. Yapılan bu çirkin ve yakışıksız uygulama meslektaşımızın şahsı ile sınırlı olmayıp, tüm avukatlara ve savunma mesleğine doğrudan saldırı niteliği taşımaktadır.

MESLEKTAŞIMIZA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN BU YAKIŞIKSIZ, ÇİRKİN, HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ VE PROTESTO EDİYORUZ.
KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNARIZ.

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

Diğer Haberler