BAROMUZ

Unutuldu

görüntülenme
30/01/2014

Adana Baro Başkanlığı Av. Mengücek Gazi Çıtırık: "Adana Adliyesi Unutuldu" Adana Barosu olarak; göreve geldiğimiz 30 Ekim 2012 tarihinden bu yana ülkemizin hukuk devleti, demokrasi ve mesleki sorunların çözümünde sergilemiş olduğu tavrı, duruşu, gelişime açık, sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir yapı için ortaya koyduğu çalışmaları ortadadır. Kentimizin sosyal-ekonomik, siyasi, nüfus yönünden yıllardır ötelenen ve çözüme kavuşturulmayan sorunları bulunmaktadır. Adanamız, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle her alanda gerilemiştir. TBMM çatısı altında Adana Milletvekilleri, kentin sorunlarını yeterince gündeme taşıyamamış ve çözüm üretememişlerdir. Yurttaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması yönünde yeterli duyarlılığı göstermemeleri sonucunda siyasi iktidarlar da Adana'yı kaderine terk ederek unutmuşlardır. Yurttaşının hak arayışının ve adalete erişiminin adresi olan adliye binalarının daha çağdaş, daha modern, teknolojik donanıma sahip, insan odaklı hizmet verilen yerler olması gerekmektedir.  Ülkemizin ilçelerine, en ücra bölgelerine modern ve ihtiyaca cevap verebilecek yeni adliye binaları hizmete girmiştir. Ancak, ilimizde bölünmüş ve taşımalı adalete devam edilmektedir. İlimizde yargı hizmetleri bölünmüş ve taşımalı bir şekilde devam etmektedir. Adana Baro Başkanlığı, ilimizin bu önemli sorununun çözümlenmesi için Adalet Bakanlığı, Adana Milletvekilleri ve diğer kamu organları nezdinde yapılan girişimler maalesef sonuçsuz kalmıştır. Daha önce de söylediğim gibi ; bu sorun, sadece Adana Barosu'nun sorunu değildir. Tüm Adanalıların ve siyasi iktidarın sorunudur. 15.04.2010 tarih ve 59 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesinde Kaim, Tapunun 1123 ada-6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza Adalet Bakanlığı adına Yeni Adliye Sarayı için tahsis ve kamulaştırma kararı verilmiştir. Aradan dört yıl gibi bir zaman dilimi geçmiş olmasına karşın binanın temeli atılamamış olmasına sorumluluk makamında olanlar acaba ne yanıt verecektir? Bölünmüş ve taşımalı yargı hizmetlerinden başta yurttaşlarımız ve meslektaşlarımız olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Avukatlarımızın dört ayrı binaya yetişebilmeleri fiilen mümkün olmamaktadır. Bu bölünmüşlük duruşma takiplerinde hak kayıplarına da neden olmaktadır. Ek hizmet binalarına ödenen kira bedelleri, bu binaların mefruşatı, teknolojik donanımları için yapılan harcamaların yeni Adliye binasının finansmanında kullanılabileceği son derece açıktır. Bu bölünmüşlük baromuza da mali külfetler yüklemekte, mevcut servis araçlarına yeni araçlar alınmak suretiyle meslektaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. 2014 yılı TBMM bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin: Adana'ya adliye değil, Adliye Sarayı yapacağız. 30.12.2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Beyanatı karşısında ümitlenmişsek de Başkanlığımızca 02.01.2014 gün ve 2014/6 sayılı Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı'na göndermiş olduğumuz yazımızda, 30 Aralık 2013 tarihindeki Adana Adliye Binasının ihalesinin son durumunu sormuşsak da bugüne kadar herhangi bir yanıt verilmemiştir. 2.5 milyon nüfusu, adliyelerde her geçen gün ağırlaşan iş yükü ve dosya sayıları ile 86 mahkemenin hizmet vermeye çalıştığı, yeni ihtisas mahkemelerine ihtiyaç duyulduğu, Türkiye'nin altıncı büyük barosuna sahip olan Adana'nın Adliye sorununu görmezlikten gelen, bu konuya sahip çıkmayan, çözüme katkı sunmayan sorumluluk ve yetki sahiplerini kınıyoruz. Bu sorun artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaşmıştır. Yeni adliye binasının yapılmamasının kimseye bir faydası yoktur. Adana Barosu olarak; yeni Adliye binasının yapılması konusundaki samimiyetimiz ve kararlığımızı daha da artıracağız. Bu konuda demokratik kitle örgütleri, yurttaşlarımızın da çabamıza, çalışmalarımıza ayrıca eylemsel faaliyetlerimize destek ve katkı koyacaklarına inancımızla, kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı   28.01.2014  

Diğer Haberler