BAROMUZ

Umut Kılıç ile ilgili ortak açıklama

görüntülenme
27/04/2015

ADANA - GAZİANTEP - HATAY - MERSİN - OSMANİYE BAROLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI   22.04.2015   Saygıdeğer Kamuoyu ; Dün Adalet Bakanlığı'nda hakimlik mesleği için mülakata giren Av. Umut Kılıç Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından  CMK.m.100 gereğince Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir hükmüne dayanılarak tutuklanmıştır. Aynı hükmün aynı fıkrasının devamı "İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez" amir hükmü bilinçli olarak nazara alınmamıştır. Burada kişinin Avukat olması bir yana sade vatandaş dahi olsa kişinin üzerine atılı suçun vasfı  , kaçma şüphesi ve bu yönde somut olguların olmaması ,  Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmaması , tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma durumunun söz konusu bile olamaması nedenleri ile verilen tutuklama kararı açıkça hukuka , Anayasa ile güvence altına alınan kişi hak ve özgürlüklerine ve Ülkemizin taraf olduğu başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Uluslar arası Antlaşmalara uygun değildir.   Kaldı ki , Umut Kılıç'ın üzerine atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçu sübut bulsa dahi TCK.m.299 gereğince kendisi hakkında uygulanabilecek cezanın alt sınırı 1 yıldır ; Kurul halinde görevli memura hakaret suçu da sübut bulsa dahi TCK.m.125 gereğince kendisi hakkında uygulanabilecek cezanın yine alt sınırı 1 yıldır.Bu anlamda verilen tutuklama kararı tedbir değil cezalandırma amacına hizmet etmektedir.   Hukuki mülahazalar bir yana sorun artık Hukukun üstünlüğü ,insan hakları ve adalet ilkelerinin bu ülkede devam etmesini isteyip istemediğimiz noktasına gelmiştir. Defalarca kamuoyu ile paylaşıyoruz , defalarca kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz , defalarca hukuk ve hukuk devletine vurgu yapıyoruz... Umarım ki bir gün güzel ülkemizde tam ve gerçek demokrasi hâkim olduğunda bize söyleyecek söz kalmayacak  diyoruz , ama artık umutlarımız da tükenmektedir. Evrensel hukuk normları , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararlarına aykırı bu ve benzeri tutuklamalarla siyasetin yargıyı etkilemesine bir son verilmesi gerekmektedir. Yapılan bu ve benzeri hak ihlalleri ülkemiz ve hukuk sistemimiz için , zaten eksik olan hukuk devleti uygulamalarından daha çok uzaklaşmaya neden olmaktadır   Hep siyasetçileri eleştirdik ama bu kez siyasetten etkilenen Yargı hakkında söz söylemek bizi son derece üzmüş ve umutlarımızı karartmıştır.   Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinden doğan hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak görevinin bilinci ile Yurttaşlarımızı haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz                           Saygılarımızla   ADANA BARO BAŞKANI AV.MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK GAZİANTEP BARO BAŞKANI AV. BEKTAŞ ŞARKLI HATAY BARO BAŞKANI AV. EKREM DÖNMEZ MERSİN BARO BAŞKANI AV. ALPAY ANTMEN OSMANİYE BARO BAŞKANI AV. DİLEM AKSOY    

Diğer Haberler