BAROMUZ

ULUSUMUZUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ.

görüntülenme
30/10/2018

ULUSUMUZUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;

"CUMHURİYETİMİZİ VE DEĞERLERİNİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

28.10.2018

Baromuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

 

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük tarafından yayınlanan mesaj ise şöyle:

 

"MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNİ ADANA'DA İLAN ETMİŞTİR"

 

"30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandıktan bir gün sonra Adana’ya gelerek Yıldırım Orduları Komutanlığı’nı devralan Gâzi Mustafa Kemal Atatürk: “Savaş müttefikler için bitmiş olabilir; ama bizi ilgilendiren savaş, istikbalimizin savaşı ancak şimdi başlıyor.”, sözleri ile “Milli Mücadele” döneminin başladığını ilan etmiştir. 

 

"SAYGIYLA ANIYORUM"

 

Emperyalist işgalcilere karşı kazanılan İstiklal Mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde, bireyin özgürlüğünü esas alan Cumhuriyet ile taçlandırılmıştır. Cumhuriyet’in ilanının 95. yılında, bulunduğumuz coğrafyada, demokrasi ve cumhuriyet birikimi olmamasına rağmen, milletimizi önce bağımsızlığa ve özgürlüğe, ardından da Cumhuriyete taşıyan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman eylem arkadaşlarını ve tüm aziz şehit ve gâzilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.  

 

"EMPERYALİST DEVLETLER EMELLERİNDEN VAZGEÇMEMİŞTİR"

 

Günümüzde de, emperyalist devletler menfur emellerinden vazgeçmemişlerdir. Bölgemizi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek isteyen emperyalist güçler, etnik ya da dini motiflerle terör örgütlerini kullanmaktadırlar.

İstiklal Mücadelesi esnasında kesintisiz faaliyetine devam eden, millet iradesinin müşahhas ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alçakça bombalandığı, sivil ve silahsız yurttaşlarımız üzerine acımasızca ateş açıldığı, hain darbe girişimini de bir kez daha lanetliyorum.

 

Cumhuriyet Bayramı’nda emperyalistlere verilecek en güzel cevap; ulus olma bilinci ve ruhunu tekrar tazeleyerek, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalet paydasında kucaklaşmak, birlik ve beraberliğimizi korumaktadır.

 

Anayasa’nın “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2.maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu açıklanmıştır.

 

Cumhuriyet Bayramı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu şiarının, özgürlük ve bağımsızlığın yanında; çağdaş uygarlık düzeyini aşma, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti idealine ulaşma yolundaki azim ve kararlılığın da sembolüdür.

 

Her türlü ayrımcılığı reddeden Cumhuriyet, temel hak ve özgürlüklerin de güvencesidir. Bugün demokrasimizin ulaştığı seviye, hukuk devleti olma yolunda kat ettiğimiz mesafe, Cumhuriyetimizin sağladığı özgür siyasal ortam sayesindedir.   

 

"GENÇLERİMİZİ OLANAK VE FIRSAT EŞİTLİĞİYLE YETİŞTİRMELİYİZ"

 

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geleceğin Işıklı Çiçekleri" olarak nitelediği, rejimin ve demokrasinin savunucusu olarak gördüğü gençlerimizi fırsat eşitliği içinde yetiştirmek, nitelikli insanlar olarak topluma kazandırmak için gerekli imkanlar seferber edilmelidir.

 

"CUMHURİYET DEMOKRASİ İLE ANLAM KAZANIR"

 

Sonuç olarak; bireyin, temel hak ve özgürlüklerinin genişletilerek devletin sınırlandığı, keyfiliğin ve siyasi iktidar güç ve nüfuzunun hukuk devleti ile sınırlandırıldığı, devletin kutsanması yerine yurttaşın ön plana çıktığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün genişletildiği, evrensel normların uygulanma alanı bulduğu insan odaklı bir Cumhuriyetin demokrasi ile anlam kazanacağına olan inancımla Adana Barosu olarak; millet egemenliğini ve hukukun üstünlüğünü esas alan,  demokratik hukuk devleti ve bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı olan Cumhuriyetimizi koruma ve yaşatma kararlılığı ile, tüm meslektaşlarımızın, hemşehrilerimin ve tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.  Kamuoyuna saygıyla sunarım"

Diğer Haberler